Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumsal barışın gerçekleştirilememesinde ırkçılıklığın rolü – Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

 

 

Özet

İnsanlığın bu gelişim süreci içerisinde milliyetçilik, 1789 Fransız devriminden
sonra, self determinasyon anlayışı ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu ideoloji ulus devletlerin
ortaya çıkmasına neden olmuş ve bütün toplumları az çok etkilemiştir. Bu
makalede genel olarak, insanların bir arada ve huzurlu bir biçimde yaşamalarının
önündeki en önemli engellerden birinin ırkçılık olduğu vurgulanmakta ve ırkçılığın
topluma ve bireye vermiş olduğu zararlar ele alınarak ırkçılığın kamufle edilmiş
biçimleri gözler önüne serilmektedir.
Anahtar kelimeler
Irkçılık, toplumsal barış, vatan hainliği, milli çıkar, ulus devlet, üniter devlet

 

 

 

Abstract

After the French Revolution in 1789, nationalism appeared in the development
process of humanity, alongside the concept of self-determination.
This ideology caused the birth of national states and influenced almost all
societies. It is being stressed in this essay that racialism is an impediment in
front of people, who want to live together in peace. It is also demonstrated
that racialism has covert forms giving a great deal of harm to society and
individuals.
Key Words
Racialism, social peace, treason, national interests, national state, unitarian
state