Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumsal hayatta “denge” ve “adaleti” sağlamada Bediüzzaman Modeli – Mehmet Kaplan

 

 

Özet

Toplumun ne olduğuna dair bugüne kadar çeşitli tartışmalar yapılmış ve farklı
kuramlar ortaya konulmuştur. Her bir kuram kendine göre toplum hakkında bir
açıklamada bulunmuştur. Bazıları sistem ve yapıya vurgu yapmış, bazıları da ekonomik
çıkarları nazara alıp toplumu tanımlamışlardır. Bu çalışmada Bediüzzaman’ın
konu ile ilgili yaklaşımları ele alınarak toplumsal örgütlenmenin denge ve adalet
içinde nasıl devam ettirilebileceği ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Toplum, denge, adalet, beşeri devirler, insanın kuvveleri, külli akıl

 

 

 

Abstract

The question of what is a society has been discussed and various theories
have been put forward. While some of these theories stressed system and
structure, others gave priority to the economic interests and defined the
society accordingly. This essay deals with Bediuzzaman’s approach to the
issue and tries to explain how the social organization can be maintained in
equilibrium and justice.
Key Words
Society, equilibrium, justice, human periods, human faculties, universal
reason