Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumsal yaşam ve bireysel özgürlükler – Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel

 

 

Özet

Tarihi süreç içerisinde insanların özgürlük kavramına bakışları ve özgürlüğü
tanımlama biçimleri ile özgürlüklerini savunma ve tartışma biçimleri farklı olmuştur.
Genel olarak kimileri özgürlük kavramını hareket serbestîsi olarak algılarken,
kimileri de toplumsal sorumluluk, kimileri de inançta samimiyet olarak değerlendirmişlerdir.
Said Nursi bu tartışmalar içinde özgün bir yere sahiptir. Bu çalışma,
başta Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere özgürlüklerle ilgilenen diğer bilim insanlarının
görüşlerini ele almakta ve toplanan veriler ışığında konu ile ilgili sonuçlara
ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Özgürlükler, toplum hayatı, toplumsal özgürlük, bireysel özgürlük, dışsal özgürlük,
içsel özgürlük

 

 

 

Abstract

The ways that human beings approached freedom, defined, defended
and discussed it have always been different throughout historical development.
While some perceive the freedom as acting freely, some others consider
it as the social responsibility and some others as sincerity in belief.
Said Nursi has a unique place in these discussions. This essay deals with
the views mainly of Bediuzzaman Said Nursi and the other scientists who
have been interested in freedoms and reaches conclusions based on the data
collected.
Key Words
Freedoms, societal life, societal freedom, individual freedom, internal
freedom