Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Arap Baharı Ekseninde İttihad-ı İslâm ve AB İlişkileri – İlhan Cevheri

 

 

Özet

İttihad-ı İslâm, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek
İslâm’ın; toplumun iktisadî, siyasî, sosyo-kültürel her alana hâkim
olmasını amaçlayan bir fikir olmakla daha geniş bir bakış açısıyla dünya
barışına ve bütün insanlığın huzuruna katkı sağlayan bir projedir. Dünya
barışı açısından, İttihad-ı İslâm’ın önemli bir misyonu vardır. Bediüzzaman
da meseleyi bu açıdan değerlendirerek hem İttihad-ı İslâm’ın önemini
ve gerçekleşme şartlarını hem de Batı ile münasebetlerin eksenini eserlerinde
ortaya koymuştur. Bu çalışmada İslâm dünyasındaki son gelişmeler
ışığına İttihad-ı İslâm ve AB ilişkilerine değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Arap Baharı, ittihad-ı İslâm, Avrupa Birliği, Medresetüzzehra

 

 

 

Abstract

Islamic Union aims at first dominating Islam over all areas of society
like economy, politics, and culture by maintaining unity and solidarity
among Muslims. It has also an important mission in terms of contributing
to the world peace and the security of mankind. Bediuzzaman lays importance
to this function of Islamic unity and puts forward the conditions for
its realization and the axis of its relationship with the West. In this work we
touch upon the relationship between Islamic Unity and European Union
under the light of recent political developments in the world.
Key Words
Arab spring, Islamic Unity, European Union, Medresetuzzehra