Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın siyaset anlayışı – Doç. Dr. Recep Ardoğan

 

 

 

Özet

İslâm, insanın iç âleminden başlayarak onun bütün hayatına yön verir.
Siyaset de bu yönlendirmenin dışında değildir. Ancak siyaset insanın zaaflarının
çabuk ve bariz bir biçimde açığa çıktığı bir alandır. Bu nedenle de
din – siyaset ilişkisi her zaman tartışma konusu olmuştur.
Said Nursî, içinde bulunduğu şartlardan dolayı çoğunlukla aktif siyasetten
uzak durmuş; siyasetin menfi etkilerinden Allah’a sığınmıştır. Bununla
birlikte, İslâm düşüncesinde yenilik diyebileceğimiz bazı görüşler
ve yeni yaklaşımlar da ortaya koymuştur. Ayrıca yüzyıllar boyunca İslâm
âlimlerinde görülen yaklaşımları, “dâhilde müspet hareket” ve “cihad-ı
manevî” gibi kavramsallaşmış ilkelere dönüştürmüştür. Bu incelemede
Bediüzzaman’ın yaklaşımları bağlamında İslâm-siyaset ilişkisine dair bazı
yorumlar sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Din, siyaset, müsbet hareket, cihad-ı manevi, şura, meşveret, adalet, özgürlük

 

 

 

Abstract

Islam directs all aspects of man’s life beginning from his inner world.
Politics can not be excluded from this orientation. Since politics is an area
where human weaknesses appear quickly and clearly, the relationship between
religion and politics has always been controversial.
Said Nursi has stayed away from active politics mostly as a result of the
conditions he lived in and took refuge in Allah’s protection from the negative
effects of the politics. However he put forward new approaches and
ideas which we can consider as innovation in Islamic thought. He further
transformed the approaches assumed by the Islamic scholars for centuries
into conceptualized principles such as “positive action within the Islamic
society” and “spiritual jihad.” We present in this research some interpretations
concerning the relationship between Islam and politics within the
approaches of Bediuzzaman.
Key Words
Religion, politics, positive act, spiritual jihad, counseling, consulting, justice,
freedom