Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Din-siyaset ve din-devlet ilişkisi üzerine bir deneme – Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

 

 

Özet

Dinin siyasette seçimlerde oy alabilmek için araçsal olarak kullanılması
dine zarar vermektedir. Dinin özellikle, devlet düzenine hâkim olunması,
iktidar gücünü elde ederek topluma anlatılması durumunda, insanların
samimi bir Müslüman’dan çok, ikiyüzlü, riyakar tavırlar sergilemesine neden
olabilmektedir. Devletin özellikle din ile ilişkilerinde önemli bir kavram
din ve vicdan özgürlüğüdür. Din ve vicdan özgürlüğünün en önemli
sonucu, devletin bütün dinlere ve inançlara eşit davranarak garantörlük
rolü üstlenmesidir.
Anahtar Kelimeler
din, siyasal İslâm, siyaset, devlet, din ve vicdan özgürlüğü

 

 

 

Abstract

The use of religion as a means of winning votes in elections gives harm
to religion. Explaining religion to people and society after dominating the
state and accessing to power may cause people to demonstrate insincere
and hypocritical attitudes rather than to become sincere Muslims. An important
concept in the state’s relationship with the religion is the freedom
of religion and conscience. The most important result of this freedom is
the state’s being equal to all religions and beliefs and assuming the role of
a guarantor.
Key Words
Religion, political Islam, politics, state, freedom of religion and conscience