Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

His ve Duygularda Tecdid – Sebahattin Yaşar

 

 

Özet

İnsan sayısız his ve duygularla yaratılmıştır. Bu his ve duyguların insana
veriliş amacı insanın kendi iç alemini ve dış dünyayı sağlıklı şekilde
algılayabilmesidir. Bunlar, Yaratıcının rahmet hazinelerini tartarak, sıfatlarını
anlayacak birer ölçü birimidir. Yirminci yüzyılın en büyük ve ciddi, etkili
tecdid hareketi iman üzerinde kendini göstermiştir. Bu noktada Risale-i
Nur’un en belirgin farklılıklarından biri duygu eğitimine verdiği önemdir.
Bu yönüyle Risale-i Nurların en belirgin tecdidi his ve duygular üzerindedir
denilebilir. Bu çalışmada Risale-i Nur’un his ve duygular üzerindeki
tecdidi yönü ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
His ve duygular, tecdid, manevi mesh, nefis terbiyesi, dünyevileşme,
iman, ibadet

 

 

 

Abstract

Man has been equipped with infinite senses and feelings in order he
can perceive his inner and outer worlds in a healthy way. These senses and
feelings are units of measurement that can understand the attributes of the
Creator and measure the treasures of His mercy. Risale-I Nur being the
most efficient and innovative movement has demonstrated its effects in the
area of belief. The most distinctive features of Risle-I Nur is the emphasis it
lays on the education of feelings. This essay will investigate the innovative
aspect of Risale-I Nur in the training of senses and feelings.
Key Words
Senses, feelings, innovation, spiritual anointment, training of soul, secularization,
belief, worshipping