Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İmanî ve İnsanî Bir Dilin İhyası, İnşası ve Yenilenmesi Açısından Risale-i Nur – Mustafa Oral

 

 

Özet

Bediüzzaman; dinde, dilde, düşüncede, medeniyet ve kültürde bütün
İslâm birikimini yenileyen, bunu imani ve insani bir dil üzerine inşa eden
ve onu hayatımıza taşıyan bir münevverdir. Büyük bir İslâm külliyatı niteliğindeki
bir eser olan Risale-i Nur’da Kur’ân’ı usul, üslup ve esas açısından
çağımıza ve ötesine taşımaya çalışmıştır. Bu denemede Bediüzzaman
ve Risale-i Nur’u farklı kılan bu özellikleri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
İman, insan, ihya, inşa, Risale-i Nur

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman is an intellectual who innovates the Islamic accumulation
in religion, language, thought, culture and civilization, who builds this on
the language of belief and humanity and who carries this language to our
life.
Risale-I Nur being a huge collection of Islamic works have attempted to
carry the Quran to our age and beyond in terms of method, style and content.
In this article we investigate what makes Bediuzzaman and Risale-I
Nur different.
Key Words
Belief, man, revival, building, Risale-i Nur