Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Uluslararası sistemin yeni değerleri ve Risale-i Nur’un benimsediği ilkeler – Prof. Dr. Ertan Efegil

 

 

Özet

Uluslarası sistemin yeni değerlerinin ne olacağı günümüz tartışmalarından
biridir. Uluslararası toplumun inşasının mümkün olup olmadığı,
eğer mümkün ise hangi açılardan mümkün olduğu ve bu uluslararası toplumun
ne tür evrensel ilkeler ve değerler üzerine inşa edileceği soruları
sıkça sorulmaktadır. Bu çalışmada, günümüz uluslararası sistemin benimsediği
ilkeler ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlarının savunduğu temel değerler
izah edilecektir. Risale-i Nur’da Bediüzzaman’ın savunduğu değerler
ortaya konulacaktır. Ardından da bu iki anlayış karşılaştırılacaktır. Bu
sayede, aslında Bediüzzaman’ın günümüz uluslararası ilişkiler toplumu
için arzu edilen ilkeleri, teorik açıdan Risale-i Nur’da ortaya koyduğunu
ve benimsemiş olduğunu gözlemlemiş olacağız.
Anahtar Kelimeler
Uluslararası sistem, soğuk savaş sonrası, demokratik toplum, hürriyet,
milliyet, anarşi ve terör, İslâm birliği

 

 

 

Abstract

What are the new values of the international system is an issue being
discussed nowadays. Other related questions being often asked are: Is it
possible to build an international society and from what angles? What are
the universal principles and values upon which this international society
should be built? In this study first we are going to explain the principles
assumed by the international system and the fundamental values advocated
by the specialists of International Relations. Then we will put forward
the values declared by Beduzzaman in the Risale-I Nur and compare both
outlooks. Thus we will be able to observe that Bediuzzaman has laid down
theoretically and accepted in Risale-I Nur the principles desired for an international
relations society
Key Words
International system, post-cold war period, democratic society, freedom,
nationality, anarchy and terror, Islamic Unity