Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Alyuvarlardan Nurlara – Prof. Dr. Ömer Önbaş – Nahit Topaloğlu

 

 

Özet

Eşya mabeynlerinde bazı münasebet-i hafiye bulunur. Hatta hiç ümit
etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Zihayatın her bir nevi
o derece zemin yüzüne muntazaman yayılmış ve sâir nevilere muntazaman
karışmış ki, bütün o envaı atkı ipleri ile dokuyan kâinatın sahibinden
başkası olamaz ve bir elden çıktığının resmidir. Küreyvât-ı hamrânın
özellikleri ile Kur’ân şâkirtleri, Nurun şahs-ı manevîsinin mesleği ve talebelerinin
özellikleri arasındaki tespit edebildiğimiz tevâfuklar, bu yazının
istihracına vesile olmuştur. Bu yazıdaki benzetmeler, kesben değil kalben
yani mana itibariyle düşünmek mantığında, Küreyvât-ı hamrânın maddî
tahavvülâtını Risale-i Nur’da mana değişikliği gözü ile görmek demektir.
Anahtar Kelimeler
Alyuvarlar, doğru İslamiyet, istihdam, şahs-ı manevi, ihlas, feragat,
meşveret, hürriyet

 

 

 

Abstract

There are secret relations between things. Even connections exit
among unexpected things. Each species of living things have spread and
mixed among other species and all over the world so regularly that no one
other than the Owner of the universe can make those connections. The
similarities between the properties of red blood cells and the characteristics
of the followers of the Quran and Risale-I Nur have caused the writing of
this essay. The similarities pointed out in this essay are not concrete but abstract
and figurative. It is an observation of the material changes occurring
in the red cells through the meaningful viewpoint of Risale-I Nur.
Key Words
Red blood cells, true Islam, employ, corporal body, sincerity, selfsacrifice,
counselling, and freedom