Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Doğru İslâmiyet ve Uzantısı İnsaniyet-i Kübra – Nimet Demir

 

 

 

Özet

Bu yazımızda önce Bediüzzaman Said Nursî’ye göre doğru İslâmiyet
olgusu ortaya konulmaya çalışılacak, akabinde insaniyet-i kübra anlayışı
incelenecektir. Bediüzzaman, eserlerinde hem doğru İslâmiyet’e, hem
de insaniyet-i kübra hakikatine vurgu yapmakta ve önem atfetmektedir.
İnsaniyet-i kübra hakikatinin İslâmiyet’le gerçekleşeceği aşikardır. Ancak
bu hakikatin ortaya çıkabilmesi için öncelikle doğru İslâmiyet’i tespit ve
teşhis gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler
Doğru İslamiyet, insaniyet-i Kübra, kelime-i şehadet, vahiy, insaniyet,
ulema, ubudiyet, İslamiyet, iman.

 

 

 

Abstract

In this study first the concept of true Islam will be introduced and the true Islam
will be explained according to Said Nursi, who underlines and emphasizes both concepts
in his works. It is evident that the Great Humanity can only be realized through
Islam. However before the appearance of that reality we need to discover and determine
the true Islam.
Key Words
True Islam, great humanity, the testimonial word, revelation, humanity, scholars,
worshipping, belief