Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İç Kanamanın Anlamı – Taha Çağlaroğlu

 

 

Özet

Sevip bağlandığı her şeyi –Allah unutulduğu takdirde- bir gün bırakıp
gideceğini bilen, gören insan, onlarla birlikte olduğu zamanda da, ayrılık
korkusuyla, firak ateşiyle yanmaktadır; çünkü kalbi kanamaktadır. Bir gün
mutlaka, ayrılık gelecektir. Bu ayrılığın mutlaka gelecek olması, Allah’ı
unutan/ Allah’tan kaçan insanı, aslında her an rahatsız etmekte, manen
boğmaktadır.
Mülâkat yani görüşme/ kavuşma sırasında, sevilenlerle bir aradayken
başlayan ‘tasavvur-u zevaldeki elem’, iç kanama diyebileceğimiz olayın
başlangıcını teşkil etmektedir; ayrılıktaki parçalanma ise acının zirvesidir.
İç kanamaların en tehlikelisi olan bu manevi kanama ve ayrılıktaki parçalanma;
bütün hayal kırıklıklarıyla sanat, edebiyat, müzik ve felsefede de
kendisini kuvvetle hissettirmektedir.
Varlığın neticesi, bir adım sonra yok olmamaktır. İnsan, sonsuzluğa
muhtaçtır; demek ki sonsuzluk vardır. Yok olan bir şeye muhtaç olunamaz.
Anahtar Kelimeler
Firak, ayrılık, kavuşma, mutluluk, kanama, parçalanma, manevi sarhoşluk

 

 

 

Abstract

Man, who is ignorant of Allah, knows that all beloved ones and things
will leave him/her alone. Even when man is together with thebeloved, he/
she still suffers with the fear of separation, the heart bleeds with sorrow. Separation
will certainly happen one day. This certain and eventual separation
disturbs and even strangles the man who escapes from and forgets Allah.
The phenomenon which starts during the togetherness with the beloved
as in the form of “pain of imagining the separation” is the beginning of the
event what we call internal bleeding; and the fragmentation of the separation
is climax of pain. The most dangerous form of internal bleedings is
the spiritual bleeding and the fragmentation of the separation. It manifests
itself with all sorts of disappointments felt strongly in the art, literature,
music, and philosophy.
The consequence of existence is surviving in the next step. Man needs
eternity; so eternity exists, since you never need anything that never exists.
Key Words
Separation, meeting, happiness, bleeding, fragmentation, spiritual
drunkenness