Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Mezheplerin Doğru İslâmiyete Hizmetleri – Mehmet Ali Kaya

 

 

Özet

Mezhepler Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi, sosyal
olaylar ve değişen şartlar karşısında Kur’ân ve Sünnet’teki hükümleri
anlama ve nasslardan hüküm çıkarma konusunda ortaya çıkan karmaşık
durumları ortadan kaldırmak için çıkmıştır. İslam uleması fikir anarşisinin
önüne geçmek ve Allah’ın rızasına uygun hükümleri çıkarabilmek için
“Usul ve Metot” belirlemek zorunda kalmışlardır. Mezheplerin özünde de
Hz. Peygamberin sünnetine uymak ve Sünneti yeniden ihya etmek yatmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle mezhep tanımı üzerinde durulacak mezheplerin
İslam’a hizmetleri ve genel prensipleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Mezhep, usul, metod, Sünnet, Doğru İslamiyet, müsbet hareket