Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Ekseninde İstikamet ve İtidal – Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar

 

 

 

Özet

İnsan yaratılış olarak haddi aşma, haklara tecavüz etme, konuştuğu zaman
abartı ve mübalağa etmeye yatkındır. Bu özellik dinle ilgili konularda
zararlı ve tehlikeli olabilmektedir. Dini meseleler duyguların hükmettiği
mübalağa yerine, ele alınan meselenin dindeki durumu dikkate alınarak;
her şeye hakkı verilerek anlatılmalıdır. Dinî sınırları aşan, abartılı ifadeler
bilmeyerek dinde tahrifata yol açar. Kur’ân ve Sünnet dinde aşırılığı yasaklar.
Geçmiş ümmetlerin helak olma sebeplerinden birisi dinde aşırı hareket
ve düşüncelerdir. Problemle ilgili Kur’ân’da istikamet ve itidal kavramları
dikkat çekmektedir. Bu makalede yer yer Kur’ân ve Sünnetten örneklere
müracaat edilerek, insanlığın temel problemlerine dikkat çekmesi itibariyle
de Risale-i Nur külliyatının istikamet ve itidali nasıl ele aldığı incelenmeye
çalışıldı.
Anahtar Kelimeler
İnsan, istikamet, itidal, sıdk, yalan

 

 

 

Religious Wisdoms and Purposes of Veiling

 

Abstract

Man always has a tendency to exceed his limits, to violate others’ rights,
to exaggerate when he speaks. This property may become harmful and
dangerous in religious matters. While explaining religious matters, we
shouldn’t exaggerate under the influence of our feelings, but discuss the
matter appropriately by referring to the knowledge in the religious sources.
Exaggerated expressions exceeding the lines may cause distortions in religion.
The Quran and the prophetic tradition prohibits extremism in religion.
One of the reasons for the destruction of the former peoples in the history
is their extremist thoughts and actions in religion. Therefore the Quran
draws attentions to the concepts of integrity and moderation. In this essay
we attempted to investigate how the concepts of integrity and moderation
are considered in the Risale-I Nur by referring sometimes to examples
from the Quran and the Sunnah.
Keywords
Man, integrity, moderation, truth, deceit