Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Işığında Nübüvvet Tahlilleri – Prof. Dr. Hüseyin Uzun

 

 

Özet

Risale-i Nur bu zamanın en güzide Kur’ân tefsiridir. Nasıl ki Kur’ân’ın
takip ettiği maksatlar ve ana konular, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve
ibadet olmak üzere dörttür. Aynen öyle de Risale-i Nur eserleri de bu dört
ana konu ile ilgili pek çok meseleyi içermektedir. Fen ve felsefeden gelen
şüpheleri veya vesveseleri, Kur’âni ve Nebevi düsturları esas alarak, akli
delillerle ispat ederek, tedavi etmektedir. Nübüvvet bahsi de Risale-i Nur
eserlerinde dikkate şayan bir çoğunlukta yer bulan konulardan bir tanesidir.
Bu çalışmada, Risale-i Nur eserlerinde yer alan peygamberlik müessesesi,
peygamberlerin vasıfları ve vazifeleri, Hz. Muhammed’in (asm)
şeriatı ve semavi dinler arasındaki yeri ile ilgili konular tahlil edilerek değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler
Peygamberlik müessesesi, peygamberlerin vazifeleri, peygamberlerin
vasıfları, Hz. Muhammed (asm) ve şeriatı

 

 

 

Abstract

Risale-I Nur is the most distinguished commentary of the Quran. Just
as there are four basic issues and main purposes followed in the Quran,
namely unity of Allah, prophethood, the hereafter, justice and worshipping,
Risale-I Nur too covers many issues related to these four purposes. It treats
the spiritual wounds opened by the doubts born by science and philosophy
by proving the tenets of belief with logical evidence and with the Quranic
and prophetic principles. Prophethood is one of the leading issues considered
in Risale-I Nur. We analyze some issues such as the prophethood, and
the qualifications of the prophets, the shariat of the Prophet Muhammad
and its place among the divine religions.
Key Words
Prophethood, the duties of prophets, prophets’ qualifications, the shariat
of the Prophet Muhammad