VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations

“Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru”

KATILIMCILAR

Sabahattin YAŞAR

Doç. Dr. Atilla YARGICI

Abdülkadir MENEK

Abidin KARTAL

Ahmet TAŞGETİREN

Ali FERŞADOĞLU

Mustafa ÖZCAN

Prof. Dr. Bünyamin DURAN

Muhammed Ceylan MORGÜL

1. Sevgisizlik insanlığı tehdit eden ve kıyamete sürükleyen küresel
bir hastalıktır. Bu hastalık ise bitmez tükenmez savaşlar, terör, iç karışıklıkları
ve sosyal parçalanmaları netice vermiştir. Kıyamet sevgisizlikle kopacaktır.

2. Sevgisizliğin temelinde insanoğlunun Yaratıcı ile ilişkisinin
kopması yatmaktadır. Sevgisizlik; iman zaafı, dünyevileşme, cehalet, istibdat, ırkçılık,
bencillik, cemaat ve meşrep taassubu, ihtilaf şeklinde tezahür etmektedir.

3. Varlığın yaratılış hamurunda Allah’ın sevgisi vardır. İslamiyet
mizacı sevmeyi gerektirir.

4. Sevginin merkezi olan kalp, Allah’a muhabbet ve varlıkları O’nun
hesabına sevmeye uygun olarak yaratılmıştır.

5. Sevgi sadece soyut bir kavram değil, aynı zamanda fiiller ve
davranışlar bütünüdür. Hikmetli bilgi, adaletli yargı, şümullü şefkat, ahlaklı sorumluluk,
dostane ittifak ve kardeşane ittihat sevgi göstergesidir.

6. Marifetullahtan gelen sevgi, aileyi, akrabaları, komşuları, toplumları
ve insanları kaynaştıran en önemli bir iksirdir. İslam’ın sosyal yardımlaşma kurumları,
insanlar arasındaki sevgiyi güçlendirir.

7. Bütün insani problemler sevgisizlikte, çözümleri de sevgidedir.

8. Sevgisizliğin tedavisi için, evrensel planda bir sevgi eğitimine
ihtiyaç vardır. Sevgi eğitimi, Said Nursi’nin, Kur’an ve sünnet kaynaklı ihlâslı
sevgi önermesi çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. İhlâslı sevgi karşılık beklemeden
ve Allah için sevmektir. İhlâslı sevgi aynı zamanda iman ve Kur’an’a hizmet eden
gruplar arasında ittifak, yardımlaşma ve dualaşmayı gerekir.

9. Kur’an bir yönüyle bir sevgi kitabıdır. Habibullah olan Hz. Peygamber,
bir sevgi muallimidir.

10. Said Nursi’nin ““Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz
yoktur” çağrısı, bütün insanlığın ortak gönül iklimi haline gelmelidir.