Yeni Makaleler

 • Davada Delili Müdafaa Edenleri Anlamak | Prof. Dr. Ahmet Battal


  Davada Delili Müdafaa Edenleri Anlamak Understanding the Defenders of the Evidence in the Case Ahmet Battal, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Ünv. Öğr. Üyesi   Özet Bu makalede, Bediüzzaman’ın
 • The Defenses of Bediuzzaman Said Nursî


  The Defenses of Bediuzzaman Said Nursî Editorial Bediuzzaman Said Nursî is an Islamic scholar who has been exposed to pressures, prosecutions and trials, rare in the history of law in
 • Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları


  Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları   Editör Bediüzzaman Said Nursî, fikirlerinden ve eserlerinden dolayı dünya hukuk tarihinde eşine az rastlanır ölçüde baskılara, kovuşturmalara ve yargı-lamalara maruz kalmış bir İslam alimidir. 1909’da
 • Köprü Makale Yarışması | Avrupa Birliği ve İsevilik


    Yeni Asya Köprü Makale Yarışması Konu: Avrupa Birliği ve İsevilik   Ödüller   Birinci: 20.000 TL İkinci: 15.000 TL Üçüncü: 10.000 TL   SON TESLİM TARİHİ: 15 Haziran 2024
 • Biz Ehl-i Haliz, Namzed-i Istikbaliz


  Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz Bediüzzaman Said Nursî     Sekizinci Mukaddeme (Temhid) Şu gelen uzun Mukaddemeden usanma. Zira, nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen Mukaddeme, her kemali
 • Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaalarında Duygular


  Bediüzzaman ve Talebelerinin Mahkeme Müdafaalarında Duygular The Emotional Background in the Court Arguments of Bediuzzaman and His Students Sebahattin YAŞAR, Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Lecturer, Harran University,
 • Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında; Meşrutiyet, Hürriyet ve İstibdat


  Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında; Meşrutiyet, Hürriyet ve İstibdat In the Light of Bediuzzaman’s View; Constitutionalism, Freedom and Despotism Abdülbâkî Çimiç       Özet Bediüzzaman’ın hürriyet fikirlerine ilk olarak 1894-95 yıllarında