• (Bediüzzaman’a Göre) İman Hakikatleri ve Fıtrat Kanunlarının Arap Dili ve Belâğatı Kâideleri ile İzahı

  (Bediüzzaman’a Göre) İman Hakikatleri ve Fıtrat Kanunlarının Arap Dili ve Belâğatı Kâideleri ile İzahı


  01.04.2014
  (According to Bediüzzaman) Explaining the Truths of Belief and the Laws of Nature with the Principles of Arabic Language and Rhetoric I. Giriş: Arapça (‘a-l-m) fiil kökünden gelen, (ilm) kelimesi
 • Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur

  Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur


  01.04.2014
  Aziz kardeşlerim, Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir
 • IX. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları

  IX. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları


  01.04.2014
  9. Risale-i Nur Kongresi, “Said Nursi’ye Göre Toplumsal Hareketler ve Bir arada Yaşama” 05/06 Nisan 2014/ İstanbul Bu deklarasyonlar, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Said Nursi’ye Göre Toplumsal Hareketler
 • Bir Adalet Unsuru Olarak Muhalefetin Anlamı ve Konumu

  Bir Adalet Unsuru Olarak Muhalefetin Anlamı ve Konumu


  01.04.2014
  The Significance and the Position of Opposition as an Element of Justice 1.Giriş Günümüzde muhalefet dendiğinde akla ilk gelen siyasal muhalefettir. Oysa muhalefet sadece siyasi mesaj içeren bir anlam taşımanın
 • Münazarat’ta Kürtler, Ayrılık veya Onurlu Birliktelik

  Münazarat’ta Kürtler, Ayrılık veya Onurlu Birliktelik


  01.04.2014
  Kurds, Separation or an Honorable Union in Münazarat ‘The Debates Giriş Bu toprakların insanları yüzyıllardır hürriyet, adalet, insan hakları ve demokrasi sorunlarıyla beraber yaşamışlardır. Bu temel problemlerin bir türlü aşılamaması
 • Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazaratında Adalet Yaklaşımı

  Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazaratında Adalet Yaklaşımı


  01.04.2014
  Approach to Justice in Bediüzzaman Said Nursi’s Münazarat ‘The Debates’ Giriş Genel anlamda “bir şeyin gerçek yerine konulması” olarak tarif edilen “adâlet” kavramı Arapça a-de-le kökünden gelir. Denk olmak, birbirine
 • Şefkat Sırrı ve Müsbet Hareket

  Şefkat Sırrı ve Müsbet Hareket


  01.04.2014
  The Secret of Compassion and Positive Action Giriş Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (asm) ve müminlerin en önemli vasıflarından birisinin de şefkat olduğu bildirilir. Peygamberimiz (asm) kendisinde tecelli eden bu şefkat