VIth Risale-i Nur Congress Final Declarations

“Said Nursi’nin İslam Dünyası Tasavvuru”

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Musa Kâzım YILMAZ

Bestami Said ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Halil İbrahim BULUT

Müfit YÜKSEL

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE

Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR

Metin ŞENCAN

1. Yeniden kardeşleştirme çağrısının temeli, tevhid inancının ve
güzel ahlakın yeniden ihyasıdır.

2. Yeniden kardeşleştirme, insan haklarının en geniş alanda uygulandığı
hür bir sistemde olabilir.

3. Yeniden kardeşleştirme çağrısı “mü’minler ancak kardeştir” ayetine
dayanır. Bu yaklaşımda dışlayıcı ve tekfirci İslami anlayış şiddetle reddedilir.

4. Kardeşliğin tamiri ve korunmasında Asr-ı saadet kardeşliği model
alınır ve bu modelde muhabbet ve sevgi esastır.

5. Yeniden kardeşleştirmenin gerçekleşmesinde bütün sosyal ve beşeri
ilişkilerin önyargısız kurulması ve bilgi temelli olmayan tarafgirliğe düşülmemesi
son derece hayatidir.

6. Kardeşliğin tesisinde önde gelen toplum aktörlerine sorumluluk
duygusu çerçevesinde ihlâs ve samimiyetle hareket etme görevi düşer. Bu bağlamda
ittifak noktaları üzerinde durmak, birlik noktalarına önem vermek, güçlü bir şahs-ı
manevi oluşturmak şarttır.

7. Gerek İslam âleminin, gerekse tüm dünyanın barış ve kardeşlik
ortamına kavuşması, yeniden kardeşleştirme çağrısının hayata geçirilmesiyle mümkündür.