The Significance and the Position of Opposition as
an Element of Justice

1.Giriş

Günümüzde muhalefet dendiğinde akla ilk gelen siyasal muhalefettir. Oysa muhalefet sadece siyasi mesaj içeren bir anlam taşımanın yanında, kişiler ya da farklı topluluklar arasındaki görüş ayrılıklarını da ifade etmektedir. Bu açıdan muhalefet kavramı bir anlam daralmasına gitmiş ve düşünce zenginliğini içeren boyuttan uzaklaşarak, daha çok siyasi mesajlar içeren bir zeminde tartışılmaya başlanmıştır.

Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlük’ünde muhalefet, 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir eyleme karşı olma durumu, aykırılık; karşı çıkma alışkanlığında olan, aykırı. 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu. 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti ya da partiler. 4. Kabulsüzlük. Karşı durma. Uyuşmazlık. Zıt gitmek. Zıddiyet. Muvafık olmamak, olarak tanımlanmaktadır.

Konu hakkında Risale-i Nur eksenli değerlendirmeleri paylaşmadan önce bazı soruların gündemimize girmesi yararlı olacaktır.

Günümüz siyaset anlayışında ve sosyal hayatta muhalefet nasıl tanımlanmakta ve nasıl anlaşılmaktadır?

Muhalif sesler için oluşturulan meşru kanallar, bu seslerin gereği gibi çıkmasına izin vermekte midir?

İslam’da muhalefet neden İslam’a muhalefet gibi kabul edilmektedir?