9. Risale-i Nur Kongresi, “Said Nursi’ye Göre Toplumsal Hareketler ve Bir arada Yaşama” 05/06 Nisan 2014/ İstanbul

Bu deklarasyonlar, Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Said Nursi’ye Göre Toplumsal Hareketler ve Bir arada Yaşama” konulu kongrede, oturumlar sırasında açıklanan ve genel kabul gören kanaatleri bildirmekte olup toplantı yöneticisi ve sekreteri tarafından oturumlar esnasında alınan notlar üzerinde çalışılarak hazırlanmıştır.

1. Masa

Toplumsal Hareketler ve Müsbet Hareket

Katılımcılar

1. Doç. Dr. Adem Ölmez (Oturum Bşk.)

2. Doç. Dr. Atilla Yargıcı (Sekreter)

3. Doç. Dr. Mehmet Gür

4. Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç

5. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe

6. Dr. Ercüment Asil

7. Mehmet Ali Kaya

1. Toplumsal hareketler, ortak bir alaka ve fikir tabanında meydana gelmiş geniş insan topluluğu olarak ifade edilebilir. Bu kadar insanın ve grupların bir arada yaşadığı, birbiriyle ilişki içinde bulunduğu bir toplumda insanların barış, huzur, mutluluk içinde yaşaması hedeflenen bir durumdur.

2. Peygamberimiz Hz. Muhammed ’in (asm) tatbik ettiği, Bediüzzaman’ın hayat prensibi olarak kabul ettiği müsbet hareket, toplumsal huzur ve barışın sağlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Said Nursi’nin Kur’an’dan aldığı derse binaen ortaya koyduğu müsbet hareketin temelinde iman vardır.