Dünyada ve ülkemizde çok önemli değişikliklere sebep olması
beklenen küresel bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu krizin sonuçlarıyla
birlikte nedenlerini de ortaya koymak insanlığın geleceği açısından büyük önem
taşımaktadır. Genel bir değerlendirme ile bugünkü küresel ekonomik krizin temel
nedenlerine inmek farklı ilmi disiplinleri ve ideolojileri ilgilendiren
tartışmaları da beraberinde getirecektir.

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan dramatik değişikliklerin,
insanın bitmek tükenmek bilmeyen hırsının ve sınır tanımaz hazcılığının bir
neticesi olarak değerlendirmek mümkün müdür? Bu bağlamda, bir yandan Katolik
dünyasının ruhani lideri Papa’nın yaşanan ekonomik krizi “ilâhî bir ikaz” olarak
yorumlaması ve her şeyi maddiyatta arayan bir anlayışın yanlışlığına dikkat
çekmesi dikkate değer bir açılımdır. Diğer yandan, insanı ve oluşturduğu
toplulukları değişime zorlayan felaketlerin uzun vadede insanlığın geleceği
açısından müsbet gelişmeleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Bediüzzaman,
Rüyada Bir Hitabe isimli makalesinde I. Dünya Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları
hakkında yaptığı değerlendirmeyi ‘Felaketten dahi saadet çıkar’ tesbitine
dayandırmaktadır. Ona göre, insanlığa tarihinin en büyük zulümlerini yaşatan
Dünya Savaşları, insanların ebedi saadetinin zeminini hazırlayan değişikliklere
de yol açmıştır. Bu açıdan, İslam toplumlarının da temel sorunlarından biri olan
dünyevileşme ile kriz arasında nasıl bir ilgi kurulabilir? Bediüzzaman’ın da
işaret ettiği şekilde insanın ve toplumun mesh-i manevisine sebep olan ahlâkî
dejenerasyonun önünü açan bir medeniyet algısının bu tür krizdeki rolü nedir?
Tüm dünyada bulaşıcı bir hastalık haline gelen israf alışkanlığının, zarurî
olmayan ihtiyaçların zarurî ihtiyaçlar haline dönüşmesine sebep olan görenek ve
özentinin önüne geçilebilmesi nasıl sağlanacaktır? Kriz sonrası insanlığı nasıl
bir tablo beklemektedir? Beşerin bundan sonraki yaşayacağı dönemin özellikleri
neler olacaktır?

Biz de bunları göz önünde bulundurarak, bu sayımızı Risale-i Nur
Enstitüsü tarafından İstanbul’da 21-22 Mart 2009 tarihlerinde düzenlenen
“Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisad Görüşü” konulu kongre metinlerine
ayırdık. Kongrede yukarıdaki hususlar bütün yönleriyle ele alınmış, bütün
dünyayı yeni bir dönemin eşiğine getiren küresel kriz, beş masa etrafında
Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinde yer alan açılımlarla yorumlanmış ve çözüm
yolları önerilmişti.

Tüm dünyayı sarsan ekonomik krizin beşerin saadetine yol açan
hakikatlerin zemin bulacağı ve fazilete, ahlâka ve adalete dayalı yeni bir dünya
doğuracağı ümidiyle “Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü” kongresinin
tebliğleriyle ve sonuç bildirileriyle sizleri başbaşa bırakırken gelecek sayıda
da aynı konuyla karşınızda olmayı umuyoruz.