Vth National Risale-i Nur Congress Final Declarations

“Çağımız Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Said Nursi Modeli”

1. Eğitim müfredatları, kişinin akıl dünyasını geliştirmenin yanında,
duygu, düşünce ve kalp dünyasını da geliştirebilmelidir.

2. Allah’ın isimlerinin (Esma’ül Hüsna) her kişide farklı şekillerde
tecelli ettiği gerçeğini dikkate alarak, sanat/güzellik/estetik gibi temaları, eğitim
uygulamalarında daha çok kullanmaya ve geliştirmeye ihtiyaç vardır.

3. Eğitimde, bireyin kişisel özelliklerinin farklı olduğunu dikkate
alan modeller uygulanmalı, söz konusu bu modellerin düşünce dünyamızı geliştireceği
gözden kaçırılmamalıdır.

4. Eğitim, kişinin bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak iletişim kanallarını
açık tutacak şekilde yapılandırılmalı ve her kademede ispata dayalı eğitim metotları
uygulanmalıdır.

5. Geliştirilen eğitim modellerinin güzel ve etkileyici ifadeyi
teşvik etmesi sağlanmalıdır.

6. Eğitimde, insanın iç dünyasının zenginleşmesi için, dış dünyayı
gözlemleme, idrak etme ve hayata olumlu bakma yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

7. Eğitim modelleri; kişileri okul öncesi dönemden itibaren, merak
duygusunu geliştirerek okuma, araştırma ve incelemeye yöneltmelidir.

8. Eğitimde, örgün öğretimin yaygınlaştırılmasının yanında, yaygın
eğitim ve uzaktan öğretim modellerinin geniş halk kitlelerine ulaştırılması gerekmektedir.

9. Eğitimde etkileme yerine, kültürel ve sosyal etkileşimi sağlayacak
yeni modellerin uygulanmasına ihtiyaç vardır.

10. Özgür bireylerin yetiştirilmesinin, eğitimin demokratikleştirilmesi
ve çeşitlendirilip zenginleştirilmesi ile sağlanacağı bilinmelidir.