Bediüzzaman Said Nursi and the Bibliography of the Books about Risale-i Nur

Bibliyografyaya Dair

Yeni Asya gazetesinin Elif ekinde yayımlanan bir yazımızda Bediüzzaman
Said Nursi hakkında derli toplu bir bibliyografyanın elzem olduğunu dile getirmiştik.
Bunu kendimize bir görev telakki ederek yavaş yavaş çalışmaya başladık. Böylelikle
kafamızdaki teorik kaygıyı pratik bir faydaya çevirmiş olduk. Fakat Bediüzzaman
hakkında yazılanların hayli fazla olması bizi mahdud bir alana hapsetti ve bibliyografyayı
kitaplarla daraltmak zorunda kaldık. Tabii ki bu çalışma ilk değil, Köprü dergisi
tarafından “Bediüzzaman Özel Sayısı”nda yapılmış kitaplar-makaleler-tezler şeklinde
bir bibliyografya da mevcuttur (Köprü/Bahar 2000, S. 70/s. 233–250). Biz de bu çalışmayı
daha ileri götürmek adına genişletmek istedik ve günümüze kadar yazılan kitapları
bir araya getirdik. Bizzat ulaşamadığımız bazı kitapları da Ulusal Kataloglardan,
Milli Kütüphane’den ve internetten istifade ederek bibliyografyaya aktardık. Çalışmada
özellikle yazılan kitapların tam künyesini vererek, ileride bu tür bir çalışma yapacak
olan veya yararlanmak isteyenlerin önünü aydınlatmak istedik. Bazı kitaplarda tam
künye veremedik ama yine de kitapların bilinmesi için isimlerini ve elimizdeki bilgileri
paylaştık. Yazarı belli olmayan derleme ve kolektif kitaplara yer vermedik. Belki
onlar için de ayrıca bir çalışma yapılabilir. Şunu da unutmadan söyleyelim, bu çalışmada
hiçbir ayrım yapmadan-fikrî anlamda-bütün kitapları bulmaya çalıştık. Yerli kitapların
yanında, yabancı dilde yazılmış kitaplara da yer verdik, ama künyelerinden tam olarak
emin olduklarımızı çalışmaya dâhil etmedik. Muradımız şudur ki: Kitaplar bibliyografyasından
sonra, makaleler, gazete yazıları, tezler bibliyografyasını hazırlamak. Biz bir
kul olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunu bize nasip eden Mevlâya her
ne kadar şükretsek azdır.

ABDÜLHAMİD, Muhsin, Modern Asrın Kelam Âlimi Bediüzzaman Said Nursi,
Çev. Veli Sırım, Nesil Yay., I. baskı, İstanbul 1998, 191 s.

ABU-RABİ, İbrahim M. (Edited and with an introduction by), Islam
at the Crossroads: on the Life and Bedıuzzaman Saıd Nursı,  State University
of New York Press, Albany 2003, 367 p.

ABU-RABİ, İbrahim M., Âlim ve Düşünür Olarak Bediüzzaman, Çev. İbrahim
Kapaklıkaya-Ercüment Asil-Onur Atalay-Vildan Canpolat, Etkileşim Yay., İstanbul
2006, 511 s.

ABU-RABİ, İbrahim M., Said Nursî ve Tasavvuf, Etkileşim Yay., I.
baskı, İstanbul 2009, 589 s.

ABU-RABİ, İbrahim M./SAYDIN, Mehmet S./LEEMAN, Oliver/MARDİN, Şerif
(Yaz.), Yolların Ayrılış Noktasında İslâm/Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı ve Görüşleri,
Çev. İbrahim Kapaklıkaya, Ercüment Asil, Vildan Canpolat, Onur Atalar, Gelenek Yay.,
I. baskı, İstanbul 2003, 411 sayfa.

AÇIL, Mahmut, Üstad’la Hasbihal, Şahdamar Yay., İstanbul 2006, 277
s.

AKAR, Mehmet (Haz.), Risale-i Nurlarda Temsiller ve Hikâyeler, Timaş
Yay., 15. baskı, İstanbul 2006, 317 s. 

AKAR, Mehmet, Dava Adamı, Şahdamar Yay., 7. baskı, İzmir 2010, 184
s.

AKAR, Mehmet, Hizmet Ekseni, Şahdamar Yay., 2. baskı, İzmir 2011,
248 s.

AKAR, Mehmet, İkram, Şahdamar Yay., 6. baskı, İzmir 2010, 150 s.

AKAR, Mehmet, Secdede Geçen Bir Ömür, Şahdamar Yay., 17. baskı,
İstanbul 2010, 158 s.

AKAR, Mehmet, Seyda 1, Şahdamar Yay., İzmir 2010, 296 s.

AKAR, Mehmet, Seyda 2/Barla Hayatı, Şahdamar Yay., İzmir 2010, 480
s.

AKGÜMÜŞ, Ali Haydar (Haz.), Risale-i Nur Külliyatından Deccal ve
Süfyan, Yeni Çizgi Yay., İstanbul 2003, 107 s.

AKGÜNDÜZ, Abdülkadir (Haz.), Risale-i Nur Külliyatı’ndan Ezberlenecek
Vecizeler, Genç Beyin Yay., İstanbul 2001, 152 s.

AKGÜNDÜZ, Ahmet, Bilinmeyen Bir Dahi/Bediüzzaman Said Nursi, Bilge
Yay., İstanbul 2010, 255 s. 

AKPINAR, Arif, Çağı Aydınlatan Nur/Bediüzzaman, Timaş Yay., I. baskı,
İstanbul 2007, 304 s.

ALBAY, Recai, Said Nursi, AB ve Demokrasi, Nesil Yay., İstanbul
2007, 143 s.

ALBAYRAK, Abdullah, Sosyal Değişim Sürecinde Risale-i Nur Hareketi,
Nesil Yay., İstanbul 2002, 185 s.

ALGAR,  Kuşpınar/ES- SULAMİ, Cafer Bin el-Hac/BOLAY, Süleyman
Hayri/CANAN, İbrahim/FATTAH, İrfan ‘Abd al-Hamid/AHMED, Abdülkadir Muhammed (Yaz.),
Bediüzzaman ve Tasavvuf, Gelenek Yay., I. baskı, İstanbul 2002, 160 s.

ALGAR, Hamdi/VOLL, John Obent, LEAMAN, Oliver/ TURNER, Colin/ CELALZADE,
Celal/ FATTAH, irfan ‘Abd al-Hamid, YUSUF, İmtiyaz/ BAYYUMİ, Abd al-mu’ti Muhammed/ÇELEBİ,
Abd el-vedud (Yaz.),  Bediüzzaman ve Tecdit, Gelenek Yay. I. baskı 2002, II.
baskı 2003, İstanbul, 187 s. 

ALPGÜVENÇ, Can, Bediüzzaman’dan Hastalık Dersleri, Akış Yay., İstanbul
2007, 121 s.

ALPGÜVENÇ, Can, Bediüzzaman’dan İhtiyarlık Dersleri, Akış Yay.,
İstanbul 2007, 188 s.

ARMAĞAN, Servet, Ey Hâkimler!/Türk Hukuk Tarihinde Eskişehir Davası
ve Said Nursî’nin Müdafaası, Nesil Yay., İstanbul 2011, 240 s.

ARMAĞAN, Servet, Risale-i Nur’un Dil Özellikleri, Nesil Yay., İstanbul
2009, 159 s.

ARMANER, Neda, İslâm Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nurculuk, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., I. baskı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1964,
38 s. 

ARSLAN, Mustafa, Niçin Risale-i Nur?, Kâinat Kitaplar, İstanbul
2008, 272 s.

ARSLAN, Muzaffer (Haz.), Bediüzzaman Said Nursi ve Din Düşmanları,
Maraş 1960, 76 s.

ASLAN, Salih, Şark’ta Bediüzzaman, Bilge Yay., İstanbul 2005, 199
s.

ATASOY, Gülay, Risale-i Nur Nedir?, Nesil Yay., İstanbul 2002, 224
s.

ATASOY, İhsan (Haz.), Zübeyir Gündüzalp/Yolumuzu Aydınlatan Işık,
18. baskı, İstanbul 2006, 143 s.

ATASOY, İhsan, Bediüzzaman’ın Sır Kâtibi/Mehmed Niyazi Efendi, Nesil
Yay., 6. baskı, İstanbul 2010, 384 s.

ATASOY, İhsan, Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil, Nesil Yay.,
İstanbul 2010, 464 s.

ATASOY, İhsan, Nur’un Büyük Kumandanı/Zübeyir Gündüzalp, Nesil Yay.,
15. baskı, İstanbul 2010, 382 s. 

ATASOY, İhsan, Üstad’ın Manevî Evladı/ Fena Fi’n-Nur Mustafa Sungur,
Nesil Yay., 8. baskı, İstanbul 2009, 475 s.

ATASOY, İhsan, Van Hayatının En Yakın Şahidi Molla Hamid Ekinci,
Nesil Yay., İstanbul 2011, 368 s.

AYMAZ, Abdullah, Emirdağ Lahikası Üzerine 1 (Metin-Sadeleştirme
ve Açıklama), Şahdamar Yay., 2. baskı, İzmir 2010, 500 s.

AYMAZ, Abdullah, Emirdağ Lahikası Üzerine 2 (Metin-Sadeleştirme-Açıklama),
Şahdamar Yay., İzmir 2007, 396 s.

AYMAZ, Abdullah, Hizmet Rehberi Üzerine (Metin ve Açıklama), Şahdamar
Yay., 9. baskı, İstanbul 2011, 392 s. 

AYMAZ, Abdullah, Hutbe-i Şâmiye Üzerine (Sadeleştirme ve Açıklama),
Şahdamar Yay., İzmir 2008, 200 s.

AYMAZ, Abdullah, İhlâs, Uhuvvet ve Hücumât-ı Sitte Risaleleri Üzerine
(Metin ve Açıklama), Şahdamar Yay., İzmir 2011, 296 s.

AYMAZ, Abdullah, Kastamonu Lâhikası Üzerine (Metin ve Sadeleştirme),
Şahdamar Yay., 5. baskı, İzmir 2010, 352 s. 

AYMAZ, Abdullah, Lemaât/Çekirdeklerin Çiçekleri(Metin-Sadeleştirme-Açıklama),
Şahdamar Yay., İstanbul 2006, 160 sayfa.

AYMAZ, Abdullah, Muhâkemât Üzerine (Sadeleştirme ve Açıklama), Şahdamar
Yay., İzmir 2008, 376 s.

AYMAZ, Abdullah, Münâzarat (Metin-sadeleştirme ve Açıklama), Şahdamar
Yay., İstanbul 2006, 141 s.

AYMAZ, Abdullah, Sünûhat (Metin-Açıklama ve Açıklama), Şahdamar
Yay., İstanbul 2006, 90 s.

BADILLI, Abdülkadir, Bediüzzaman ve Din Tılsımları, İttihad Yay.,
İstanbul 1997, 289 s.

BADILLI, Abdülkadir, Güneş Üflemekle Sönmez, İttihad Yay., İstanbul
2006, 160 sayfa.

BADILLI, Abdülkadir, Risale-i Nur’un Kutsi Kaynakları/Tespitleri-Delilleri-Meâlleri,
Envar Neşriyat, İstanbul 1994, 1020 sayfa.

BADILLI, Abdülkadir, Risale-i Nur’un Muhtasar Telif ve Neşir Tarihçesi,
Timaş A.Ş, İstanbul 1987, 96 s.

BAHADIR, Velihan, Nurs Köyünden Dünyaya/Gökyüzünden Bir Beşik 1,
s. 316 ve Gökyüzünden Yeryüzünden Işıklar 2, Veli Yay., İstanbul 1994, 328 s. 
[iki cilt bir arada]

BAHADIROĞLU, Yavuz, Barla’da Diriliş, Nesil Yay., 22. baskı, İstanbul
2006, 256 s.

BAHADIROĞLU, Yavuz, Bediüzzaman Said Nursî/Hayatı-Tefekkürü-Mücadelesi,
Nesil Yay., 28. baskı, İstanbul 2011, 270 s.

BAHADIROĞLU, Yavuz, Kirazlı Mescit Sokağı, Nesil Yay., İstanbul
2011, 279 s.

BAHADIROĞLU, Yavuz, Zindanda Şahlanış, Nesil Yay., 23. baskı, İstanbul
2008, 300 s.

BALCI, Ramazan, Bediüzzaman Said Nursi/Kışta Gelen Bahar Müjdecisi,
Rehber Yay., 2. baskı, İstanbul 2006, 224 s.

BALCI, Ramazan, Kalp Ülkesinin Sultanı/Bediüzzaman Said Nursî, Nesil
Yay., İstanbul 2005, 255 s.

BALCI, Ramazan-TETİKER, Celal, Yeni Tarihçe-i Hayat: Bediüzzaman
Said Nursi’nin Hayatı-Davası-Eserleri, Gelenek Yay., I. baskı, İstanbul 2003, 524
s.

BALTA, Adem, Hangi Said?, Truva Yay., I. baskı, İstanbul 2010, 359
s.

BAŞAR, Alaaddin, Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler I, Zafer Yay.,
5. baskı, İstanbul 2011, 503 s.

BAŞAR, Alaaddin, Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler II, Zafer Yay.,
4. baskı, İstanbul 2010, 493 s.

BAŞAR, Alaaddin, Sorularla Risale-i Nur Dersleri 1/Sözler/ On Birinci
Söz-On İkinci Söz-On Üçüncü Söz, Zafer Yay., I. baskı İstanbul 2010, 355 s.

BAŞAR, Alaaddin, Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Dördüncü
Söz’den Dokuzuncu Söz’e, Zafer Yay., I. baskı, İstanbul 2009, 182 s.

BAŞAR, Alaaddin, Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Onuncu
Sözler-Haşir Risalesi, Zafer Yay., I. baskı, İstanbul 2009, 310 s.

BAŞAR, Alaaddin-EREN, Şadi, Risale-i Nur Külliyatı İçin Kavramlar
Lûgatı/Kavramlar-Terimler-Anahtar Kelimeler, Zafer Yay., I. baskı, İstanbul 2006,
282 s.

BAYRAM, Fikret, İlk Dokuz Söz Üzerine Notlar, Dua Yay., İstanbul
2007, 213 s.

BEKİ, Niyazi, Kur’ân’ın Yüksek ve Parlak bir Tefsiri Risale-i Nur,
Şahdamar Yay., İzmir 2008, 332 s.

BERK, Bekir, Bediüzzaman ve Siyaset, Timaş Yay., 3. baskı, İstanbul
1996, 125 sayfa. 

BERK, Bekir, İlmî ve Hukukî Açıdan Nurculuk Dâvâsı, Hikmet Gazetecilik,
İstanbul 1971, 862 s.

BERK, Bekir, İthamları Reddediyorum, Yeni Asya Yay., İstanbul 1972,
420 s.

BERK, Bekir, Risale-i Nur Talebelerinin Ankara Davâsının İçyüzü,
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1958, 48 sayfa. 

BERK, Bekir, Zafer Bizimdir, Yeni Asya Yay., İstanbul 1973, 348
s.

BEŞER, Faruk, Risâle-i Nûr’da Kadın ve Evlilik/İnsan Sevgi Aşk ve
Aile, Nûn Yay., 1996, 160 s.

BEYAZ, Zekeriya, Kendi Belgeleriyle/Said Nursi ve Nurculuk, Sancak
Yay., İstanbul Tarihsiz, 384 s.

BİLGİ, Levent, Risale-i Nur Okuma Metotları, Yeni Asya Neşriyat,
2. baskı, İstanbul 2006, 238 s.

BOZGEYİK, Burhan, Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Davası-Eseri, Risale
Yay., İstanbul 1995, 440 s.

BOZGEYİK, Burhan, Çağa İz Bırakan Önderler/Said Nursi, İlke Yay.,
İstanbul 2009, 176 s. 

BOZGEYİK, Burhan, Güneydoğu Üzerine Oynanan Oyunlar ve Bediüzzaman’ın
Mesajı, Risale Yay., İstanbul 1992, 113 s.

BOZGEYİK, Burhan, Kim Cumhuriyetçi/Bediüzzaman mı, M. Kemal mi?,
Timaş Yay., İstanbul 1993, 338 s.

CANAN, İbrahim, Bediüzzaman’ın Fikri Programı Üzerine Bir Analiz,
Nesil Yay., İstanbul 2008, 238 s.

CANAN, İbrahim, İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman’dan
Çözümler, Nesil Yay., İstanbul 2011, 191 s.

CANAN, İbrahim, Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi,
Nesil Yay., İstanbul 2002, 195 s.

CANLI, Cemalettin-BEYSÜLEN, Yusuf Kenan, Zaman İçinde Bediüzzaman,
İletişim Yay., I. baskı, İstanbul 2010, 648 s.

CEBECİ, Sami, Nur Mesleğinden Damlalar, Yeni Asya Neşriyat, I. baskı,
İstanbul 2010, 160 s.

CEVİZOĞLU, Hulki, Nurculuk/Dünü Bugünü, Beyaz Yay., I. baskı, İstanbul
1999, 575 s.

CİLACI, Osman, Risale-i Nur Açısından Dua ve Ubudiyet, Nesil Yay.,
İstanbul 1997, 113 s.

ÇAĞLAROĞLU, Taha, Canım Üstadım, Yeni Asya Neşriyat, 4. baskı, İstanbul
2010, 118 s.

ÇAĞLAROĞLU, Taha, Risale-i Nur Estetiği/Aşkın Güzellik, Etkileşim
Yay., I. baskı, İstanbul 2010, 271 s.

ÇELEĞEN, Nuriye, Bediüzzamanca Bakışlar/Bakış Öyküleri, Nesil Yay.,
İstanbul 2003, 139 s.

ÇELEĞEN, Nuriye, Hanımların Gözüyle Bediüzzaman, Yeni Asya Yay.,
İstanbul 1995, 160 s.

ÇELEĞEN, Nuriye, Said Nursi’nin Gözüyle Kadın, Nesil Yay., 2. baskı,
İstanbul 2002, 227 s.

ÇETİNER, Yılmaz, İnanç Sömürücüleri/Nurcular Arasında Bir Ay, Varlık
Yay., İstanbul 1964, 77 s.

ÇORAKLI, Selim, Bediüzzaman Modernist mi? Post Modernist mi?, Bilge
Yay., İstanbul 1999, 156 s.

DEMİRCİ, Senai, Birinci Söz/Bir Risale-i Nur Yorumu, Timaş Yay.,
İstanbul 2006, 142 s.

DEMİRTAŞ, Kenan, Risale-i Nur’da Geçen Ayet ve Hadis Mealleri, Nesil
Yay., İstanbul 2000, 617 s.

DEVECİ, İbrahim Ethem, Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim, Yeni Asya
Yay., İstanbul 1994, 237 s.

DİNAR, Cihan (ed.), 50. Vefat Yıl Dönümünde Bediüzzaman’ı Yazdılar,
Nesil Yay., İstanbul 2010, 155 s.

DOĞAN, Cemal, Risale-i Nur’dan İlmî ve İmanî Tahliller, Âlem Yay.,
İstanbul 1993. 

DÖĞEN, Şaban (Haz.), Bediüzzaman’dan Özlü Sözler, Gençlik Yay.,
I. baskı, İstanbul 2008, 536 s.

DÖĞEN, Şaban (Haz.), Risale-i Nurdan Vecizeler, Gençlik Yay., 2.
baskı, İstanbul 1995, 558 s.

DÖĞEN, Şaban, Bir Hak ve Hakikat Kahramanı Bediüzzaman, Gençlik
Yay., 2. baskı, İstanbul 1999, 190 s.

DÖĞEN, Şaban, Dünya Risale-i Nur’u Okuyor, Gençlik Yay., I. baskı,
İstanbul 2001, 408 s.

DÖĞEN, Şaban, Risâle-i Nur ve Tarikat, Yeni Asya Neşriyat, 2. baskı,
İstanbul 1998, 218 s.  

DÖĞEN, Şaban, Söz Bediüzzaman’ın, Gençlik Yay., İstanbul 1996, 
299 s.

DUMAN, Murat, Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı Bediüzzaman Said Nursî/Hayatı-Dâvâsı,
Gelecek Yay., İstanbul 2008, 580 s.

DURAN, Bünyamin, İslâm Düşünce Geleneği Açısından Bediüzzaman, Risale-i
Nur Enstitüsü Yay., I. baskı, İstanbul 2001, 149 s.

DURAN, Bünyamin, İslâm Düşünce Geleneğinde Bediüzzaman’ın Yeri,
Yeni Asya Neşriyat, 2. baskı, İstanbul 2004, 150 s.

DURSUN, Turan, Müslümanlık ve Nurculuk, Kaynak Yay., 2. baskı, İstanbul
1996, 144 s.

DÜNDAR, Orhan, Bediüzzaman’ın Görüş ve Düşünceleri Işığında Büyük
Ortadoğu Projesi ve Türkiye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2004, 94 s.

EMİNLER, M. Nuri, 47 Yıldır Mezar Yeri Tartışılan Nur Üstad, Erguvan
Yay., İstanbul 2008, 270 s. 

ERDAĞI, Mehmet Sadık (Haz.), Hatıraların İzinde Bediüzzaman/Menâkıb-ı
Bediüzzaman, Kitâb-ı Hayat Yay., 3. baskı, Ankara 2007, 302 s. 

ERDEM, Rahmi, Bediüzzaman ve Alperenleri, Timaş Yay., 3. baskı,
İstanbul 2004, 296 s.

ERDEM, Rahmi, Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi, Timaş
Yay., 2. baskı, İstanbul 2007, 224 s.  

ERDEM, Rahmi, Davam, Timaş Yay., İstanbul 2011, 374 s.

ERDOĞAN, Mehmet, Bediüzzaman ve Siyaset, Nesil Yay., İstanbul 2008,
272 s.

EREN, Emre, Bediüzzamanın Hayatı, Muştu Yay., İstanbul 2011, 140
s.

EREN, Şadi, İşârâtü’l İ’câz, (Tercüme ve Dipnotlar), Şahdamar Yay.
2. baskı, İzmir 2011, 504 s.

EREN, Şadi, Mesnevî-i Nuriye Üzerine Notlar, Şahdamar Yay., 4. baskı,
İzmir 2008, 165 s.

EREN, Şadi, Risale Notları, Nesil Yay., 3. baskı, İstanbul 2006,
172 s.

EREN, Şadi, Risale-i Nur’dan Orjinal Tespitler, Yeni Asya Yay,,
İstanbul 1996. 

ERKAL, Seyit Nurfethi, Ders Notları:1/Nur Derslerine Giriş/Birinci
Söz (Açıklama ve Notlar), Şahdamar Yay., İzmir 2010, 176 s.

ERKAL, Seyit Nurfethi, Ders Notları: 2/Nur Âleminin Haritası/Üçüncü
ve Dördüncü Mektup (Açıklama ve Notlar),, Şahdamar Yay., İzmir 2010, 152 s.

ERKAL, Seyit Nurfethi, Gençlerle Nur Dersleri 1, Muştu Yay., İstanbul
2009, 176 s.

ERKAL, Seyit Nurfethi, Gençlerle Nur Dersleri 2, Muştu Yay., İstanbul
2010, 176 s.

ERKAL, Seyit Nurfethi (ed.), Muhakemat (Sadeleştirilmiş Metin),
Şahdamar Yay., 3. baskı, İzmir 2006, 164 s.

ERSAY, Ziya, Sahte Peygamber Said-i Nursi ve Nurculuk, Aydın 1964,
151 s.

ERSÖZ, Ahmed (Haz.), Risale-i Nur’dan Fıkhî Tespitler, Yeni Asya
Yay., İstanbul 1992, 126 s.

ERSÖZ, Ahmet, Bediüzzaman’ın Rusya Esareti, Nil Yay., İstanbul 1998,
178 s.

ERTUĞRUL, Halit, Eğitimde Bediüzzaman Modeli, Nesil Yay., 6. baskı,
İstanbul 2007, 192 s. 

ERTUĞRUL, Halit, İnsanlığa Adanmış Bir Ömür/Said Nursî’nin Destanlaşan
Hizmeti, Nesil Yay., 43. baskı, İstanbul 2010, 255 s. 

EZHER, Süreyya, Dava Adamlarına Risale-i Nur Diliyle Dualar, Bayrak
Matbaası, I. baskı, İstanbul 2009, 71 s. [ek:36 s.]

FERGAN, Eşref Edib, Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk/Tenkid ve Tahlil,
Sebilürreşad Neşriyatı, İstanbul 1963.

FERGAN, Eşref Edib, Risale-i Nur Muarızı Yazarların İsnadları Hakkında
İlmi Bir Tahlil, İttihad Yay., 2. baskı, İstanbul 2006, 135 s. 

FERGAN, Eşref Edib, Risalei Nur Müellifi Bediüzzâman Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği,
Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı,  İstanbul 1952, 174 s.

GADZO, Azra, Bediüzzaman Said Nursi/Svjetlost u Poslanicama o Svjetlosti,
Sarajevo 1998, 285 s.

GAZEL, Gülşen, Risale-i Nur Işığında Esma-i Hüsna, Göndönümü Yay.,
İstanbul 2006, 283 s.

GAZEL, Gülşen, Risale-i Nur Işığında Hz. Muhammed (a.s.m), Göndönümü
Yay., 2. baskı, İstanbul 2008, 160 s.

GÖRMEZ, İdris, Risale-i Nur Işığında Çocuk Eğitimi/İyi Bir Anne-Baba
Nasıl Olmalı?, Cihan Yay., İstanbul 2010, 144 s.

GÜLEÇYÜZ, Kâzım, Yüzyıllık Süreçte Said Nursî ve Demokratik Açılım,
Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2009, 61 s.

GÜLER, Orhan, Bediüzaman’lı Yıllar (1878-1960), Nun Yay., İstanbul
2010, 511 s.

GÜN, Fahrettin (Haz.), Eşref Edib/Risale-i Nur Müellifi Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği,
Beyan Yay., İstanbul 2011, 224 s.

GÜRLER, Mehmet, Bir Üstat Tanıyorum/50. yıl Hatırasına, Norm yapım
ve Yay., İstanbul 2010, 240 s.

GÜVENTÜRK, Faruk, Din Işığı Altında Nurculuğun İç Yüzü, Okat Yay.,
2. baskı, İstanbul 1964, 157 s.

GÜZELDERE, Seyfi, Gerçek Bediüzzaman Said Nursi ve Doktrinleri,
İstanbul 1966, 256 s.

HAMİT, M. A., Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur, Yeni Asya
Neşriyat, İstanbul.

HARMANCI, Abdülkadir, İlm-i Kelâm ve Risale-i Nur, Risale-i Nur
Enstitüsü Yay., I. baskı, İstanbul 2000, 295 s.

HARMANCI, Abdülkadir, Said Nursi’nin Risalelerinde Kelam-Felsefe
Problemleri, Ay ışığı Kitapları, İstanbul 1994, 159 s.

HATİP, Abdülaziz (trc.), Risale-i Nur’dan Dualar, Gençlik Yay.,
2. baskı, İstanbul 1994, 195 s. 

HATİP, Abdülaziz-MUTLU, İsmail (Haz.), Risale-i Nûr’da Haşir, Mutlu
Yay., İstanbul 2001, 456 sayfa.  

HEKİMOĞLU, İsmail, 100 soruda Bediüzzaman Said Nursi/Risale-i Nur
Külliyatı ve Risale-i Nur Talebeleri, Timaş Yay., 18. baskı, İstanbul 2011, 384
s.

HEKİMOĞLU, İsmail, Zamanın Efendisi/Bediüzzaman Kimdir?Risale-i
Nur Nedir?, Timaş Yay., I. baskı, İstanbul 2009, 160 s.

IŞIK, İhsan, Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk, Beyan Yay., 4.
baskı, İstanbul 1995, 268 s. 

IŞIK, Şeyma, Bediüzzaman’ın Hayatı/Mesleği İman Kurtarmak, Gelenek
Yay., İstanbul 2007, 374 s.

IŞIKLI, Alpaslan, Said Nursi, Fethullah Gülen ve Laik Sempatizanları,
Mülkiyeliler Birliği Yay., I. baskı, Ankara 2007, 96 s.

KALAYCI, Şaban, Bediüzzaman (Hz.) ve Türk Milliyetçiliği/Saklanan
Gerçekler, Hamle Basın Yayın, İstanbul 1992, 314 s.

KALYONCU, Cemal A., Nurlu Hayatlar, Zaman Kitap, 6. baskı, İstanbul
2009, 212 s. 

KAPLAN, Aslı (ed.), Nurlardan Seçmeler 1, Muştu Yay., İzmir/İstanbul
2010, 184 s.

KAPLAN, Aslı (ed.), Nurlardan Seçmeler 2, Muştu Yay., İzmir/İstanbul
2010, 214 s. 

KAPLAN, Aslı (der.), Nurlardan Seçmeler 3/Lemâlar’dan, Muştu Yay.,
İzmir 2011, 198 s.

KAPLAN, Aslı (der.), Nurlardan Seçmeler 4/Lemâlar’dan, Muştu Yay.,
İzmir 2011, 157 s.

KAPLAN, Aslı (der.), Nurlardan Seçmeler 5/Mektubat’dan, Muştu Yay.,
İstanbul 2011,  176 s.

KAPLAN, Aslı (der.), Nurlardan Seçmeler 6/Mektubat’dan, Muştu Yay.,
İstanbul 2011, 196 s.

KARABAŞOĞLU, Metin, Risale Okumaları 4, Nesil Yay., İstanbul 2008,
254 s.

KARABAŞOĞLU, Metin, Risale Okumaları/Büyük Buluşmalar, Nesil Yay.,
6. baskı, İstanbul 2010, 192 s.

KARABAŞOĞLU, Metin, Risale Okumaları/Gölgeler ve Işıklar, Nesil
Yay., 8. baskı [I. baskı 1998], İstanbul 2010, 191 s.

KARABAŞOĞLU, Metin, Risale Okumaları/Keşif Yolculukları, Nesil Yay.,
13. baskı [I. baskı 1998], İstanbul 2010, 160 s.

KARABAŞOĞLU, Metin, Saidleri Ararken/Risale Okumaları İçin Entellektüel
Bir Giriş, Karakalem Yay., 2. baskı, İstanbul 2004, 150 s. 

KARAGÖL, Yusuf (der.), Nurlardan Seçmeler 7/Barla Lahikasından,
Muştu Yay., İstanbul 2011, 188 s.

KARAGÖL, Yusuf (der.), Nurlardan Seçmeler 8/Kastamonu Lahikasından,
Muştu Yay., İstanbul 2011, 180 s.

KARAGÖL, Yusuf (der.), Nurlardan Seçmeler 9/Tarihçe-i Hayat’tan-1,
Muştu Yay., İstanbul 2011, 243 s.

KARAGÖL, Yusuf (der.), Nurlardan Seçmeler 10/Tarihçe-i Hayat’tan-2,
Muştu Yay., İstanbul 194 s.

KARTAL, Mehmet Abidin, Risale-i Nur’dan İktisadî Prensipler, Yeni
Asya Neşriyat, İstanbul 2009, 356 s.

KAVUKCU, Seyfeddin (Haz.), İttihad-ı İslâm/Risale-i Nur’un Mühim
Vazifesi, İstanbul 2003, 125 s.

KAYA, Mehmet Ali, Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur Işığında Cihad/Kalp
ve Gönüllerin Fethi, Yeni Asya Neşriyat, I. baskı, İstanbul 2007, 240 s.

KAYGUSUZ, İbrahim, Nur’un Sadık Kahramanı Zübeyir Gündüzalp/Hayatı-Mefkûresi,
Yeni Asya Neşriyat, I. baskı, İstanbul 2007, 487 s.

KIRIKÇI, Mustafa (Haz.), Bediüzzaman’dan Sosyal Meselelerimiz, Yeni
Asya Yay., İstanbul 1995, 369 sayfa.

KIRIKÇI, Mustafa, Bediüzzaman’ın Hayatından Harikalar, Zehra Yay.,
İstanbul 2008, 332 s.

KIRIKÇI, Mustafa, İki Cihanın Rahat ve Selametini İsteyenlere/Bediüzzaman’dan
Öğütler, Zehra Yay., İstanbul 2004, 279 s.

KIRKINCI, Mehmed, Bediüzzaman ve Tasavvuf, EKEV (Erzurum Kültür
ve Eğitim Vakfı) Yay., Erzurum 1998, 155 s.

KIRKINCI, Mehmed, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Kültür ve Eğitim
Vakfı Yay., Erzurum Tarihsiz, 198 s.

KIRKINCI, Mehmed, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Timaş Yay., I. baskı,
İstanbul 1997, 123 s. 

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı ve Nur Risalesi’nden
Parçalar, Yay. Haz. Suat Ak, Büyük Doğu Yay., I. baskı, İstanbul 2009, 86 s.

KIZILKAYA, Nazlı Hilâl (Yay. Haz.), Risale Günlüğüm/Risale-i Nur’dan
Hikâyeler/Bediüzzaman, Mavi Lale Yay., İstanbul 2010, 424 s.

KİLECİ, Mehmet Refii, Risâle-i Nur’da Kur’ân Mucizesi/İ’câz-ı Kur’ân,
İz Yay., 2. baskı, İstanbul 1998, 354 s. 

KİTAPÇI, Zekeriya, Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi/Kuva-i
Milliye Ruhunun Yeniden Ayağa Kaldırılması, I. baskı,  Konya 1989, 480 s.

KOCAOĞLU, Himmet (Haz.), Risale-i Nur Hizmetinde Bulunan Isparta
Kahramanları, Nesil Yay., İstanbul 2009, 286 s.

KOÇ, Ahmet, Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi’den Siyaset Rehberi,
Hira Yay,.

KORKUSUZ, Muhammed Şefik (der.), Tasavvuf/Bediüzzaman Said Nursi,
Sey-Tac Yay., Ankara 2007, 184 sayfa.

KÖSMENE, Süleyman, Allah’ın Güzel İsimleri/Risale-i Nur’da Esmâ-i
Hüsnâ, Yeni Asya Neşriyat, 2. baskı, İstanbul 2004, 487 s. 

KÖSMENE, Süleyman, Sorularla Bediüzzaman ve Risale-i Nur, Yeni Asya
Neşriyat, İstanbul 2004, 404 s.

KÖSOĞLU, Nevzat, Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Yolu-Eseri, Ötüken
Neşriyat, I. baskı, İstanbul 1999, 391 s.

KURT, Necip Fazıl-GÜL, Nil Gülsüm, Anılarla Bediüzzaman/Nurlu Hatıralar,
Nureserler, İstanbul 2010,189 s. 

KUTAY, Cemal, Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı/Bediüzzaman Said
Nursi, Yeni Asya Yay., İstanbul 1980, 506 s.

KUTLAR, Aziz, Bediüzzaman Said Nursî’nin İktisadî Görüşleri, Tebliğ
Yay., İstanbul 1986, 104 s.

KÜFREVİ, Muhammed Vahdeddin, Hadislerin İşaretiyle Son Mehdi Bediüzzaman
Said Nursi, İttihad Yay., İstanbul 2011, 206 s.

LÜTFÜ, Serdar, Hak Arama Hürriyeti ve Said Nursi, Göndönümü Yay.,
I. baskı, İstanbul 2005, 431 s.

MALMÎSANİJ, Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Doz Yay., 2. baskı, İstanbul
1991, 147 s. 

MARDİN, Şerif, Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye’de Din
ve Toplumsal Değişim, İletişim Yay., Çev. Metin Çulhaoğlu, 15. baskı, İstanbul 2010,
399 s.

MARKHAM, Ian S., Bediüzzaman’dan Neler Öğrendim?, Etkileşim Yay.,
İstanbul 2011, 240 s.

MARKHAM, Ian-ÖZDEMİR, İbrahim, Bediüzzaman’ın Gözüyle Küreselleşme
ve Ahlâk, Etkileşim Yay., I. baskı, İstanbul 2007, 334 s. 

MENEK, Abdulkadir, Nurlu Destan/Bedizzaman Said Nursî’nin Hayatı
ve Talebeleri, Yeni Asya Neşriyat, I. baskı, İstanbul 2011,  272 s.

MENEK, Abdülkadir, Kürt Meselesi ve Said Nursî, Nesil Yay., İstanbul
2011, 288 s.

MERMER, Ali-Fuzil, Mustafa-Debbağ, Edib İbrahim,- Ahmed Ubdurrahim
es-Sayih, Şimşek, Ümit-Vahide, Şükran-Mermer-Yamina Bouguenaya-Hicazi, Sami Afifi
(Yaz.), Bediüzzaman’da Marifet ve Tefekkür, Gelenek Yay., İstanbul 2004, 223 s.

MERMER, Yamina Bouguenaya-MERMER, Ali, Risale- Nur’dan Bir Toplumsal
Barış Önerisi, Nesil Yay., İstanbul 1997, 125 s. 

MİCHEL, Thomas, Bediüzzaman’a Göre Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri,
Çev. Celil Taşkın, Etkileşim Yay.,  I. baskı, İstanbul 2006, 160 s.

MURAT, Serdar, Ankara Siyaseti ve Said Nursi, Yeni Asya Neşriyat,
İstanbul 2001, 160 s.

MUTLU, İsmail, Fethullah Gülen ve Risâle-i Nur, Mutlu Yay., İstanbul
2008, 286 sayfa. 

MUTLU, İsmail, Kader Risâlesi/Bediüzzaman Said Nursi, Mutlu Yay.,
İstanbul 2003, 171 s.

MUTLU, İsmail,  Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölüm-Cenaze-Kabir,
Mutlu Yay., İstanbul 1995, 378 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İman Esasları,
Mutlu Yay., İstanbul 2000, 288 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hilâfet,
Mutlu Yay., İstanbul 1993, 420 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hürriyet,
Mutlu Yay., İstanbul 1993, 360 sayfa.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Milliyetçilik,
Mutlu Yay., İstanbul 1993, 300 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Kadere Îman, Mutlu
Yay., İstanbul 1995, 266 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölümden Sonra Diriliş,
Mutlu Yay., 3. baskı, İstanbul 2007, 189 s.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset,
Mutlu Yay., İstanbul 1994, 327 sayfa.

MUTLU, İsmail, Bediüzzaman’ın Yorumları Işığında Kıyamet Alâmetleri,
Mutlu Yay., İstanbul 1993, 280 s.

MUTLU, İsmail, Bir Hazinenin Anahtarı/Risale-i Nur Külliyatı Fihrist
ve İndeksi, Mutlu Yay., İstanbul 2006, 724 s. 

MUTLU, İsmail, Sorularla Bediüzzaman Said Nursî, Mutlu Yay., 2.
baskı (2 cilt), İstanbul 1996, 374 s. 

MÜFTÜOĞLU, Lütfullah, Bediüzzamanla 365 Gün Yaşamak, Bilge Yay.,
İstanbul 2009, 496 s.

MÜFTÜOĞLU, Lütfullah, Hatıralarla Bediüzzaman Said Nursi, Norm Yapım
ve Yay., İstanbul 2010, 239 s.

MÜFTÜOĞLU, Lütfullah, Kur’an Hadimi Bediüzzaman, Norm Yapım ve Yay.,
İstanbul 2010, 232 s.

MÜFTÜOĞLU, Lütfullah, Risale-i Nur Işığında Esmâ-i Hüsna, Norm Yapım
ve Yay., İstanbul 2010, 240 s.

MÜRSEL, Safâ, Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi, Yeni Asya
Yay., İstanbul 1995, 479 s.

MÜRSEL, Safâ, Risale-i Nur Hizmetinde Metot, Nesil Yay., İstanbul
2005, 192 s.

MÜRSEL, Safâ, Siyasi Düşünce Tarihi Işığında Bediüzzaman Said Nursî,
Yeni Asya Yay., İstanbul 1989, 237 s.

NEREİD, Camilla Trud, In the light of Said Nursi: Turkish nationalism
and the religious alternative, Centre for middle Eastern and Islamic Studies, Bergen
1997, 121 p.

NUR, Vecihi, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı, Sim
Yay.,

NUR, Vecihi, Bediüzzaman Said Nursî, Ankara Sim Yay.,

NURSÎ, Abdurrahman, Bediüzzaman’ın Hayatı, Nûbihar Yay., İstanbul
1993, 96 s.

OKUYAN, Rıza (Haz.), Risale-i Nur’dan Seçme Metinler/Risale-i Nur’a
İlk Adım, Şahdamar Yay., 12. baskı, İstanbul 2010, 152 s.

ORDU, Talat-ERKAL, Seyyit N. (Haz.), Tespitler Işığında Bediüzzaman
ve Risale-i Nur, Şahdamar Yay., 13. baskı, İzmir 2006, 207 s.

ÖLMEZ, Adem-YAŞAR, Sebahattin-HARMAN, Kâmil-ÜNER, M. Emin-İNCEYOL,
Yaşar (Yaz.), Bediüzzaman ve Şark Düşünceleri, Yeni Asya Yay., İstanbul 1998, 192
s. 

ÖZCAN, Ömer, Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (1),
Nesil Yay., 6. baskı, İstanbul 2009, 399 s.

ÖZCAN, Ömer, Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (2),
Nesil Yay., 3. baskı, İstanbul 2008, 542 s.

ÖZCAN, Ömer, Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (3),
Nesil Yay., İstanbul 2009, 319 s.

ÖZCAN, Ömer, Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (4),
Nesil Yay., İstanbul 2010, 365 s.

ÖZDMAMAR, Mustafa, Nur Volkanı Said Nursî, Kırk Kandil Yay., İstanbul
1997, 184 s.

ÖZER, Ahmed, Bir İman Abidesi/Zübeyir Gündüzalp, Işık Yay., 5. baskı,
İstanbul 2011, 429 s.

ÖZER, Ahmed, Nur’un Bir Kahramanı/Hüsrev Altınbaşak, Işık Yay.,
İstanbul 2005, 225 s.

ÖZTÜRKÇÜ, Mustafa, Bir İman Güneşi Said Nursî, Erguvan Yayınevi,
İstanbul 2007, 238 s. 

ÖZTÜRKÇÜ, Mustafa, Üstad Sayfaları, Erguvan Yay., İstanbul 2008,
502 s.

PAKSU, Mehmed, Nur Dede Anlatıyor 1, Nesil Yay., 61. baskı, İstanbul
2010, 142 s.

PAKSU, Mehmed, Nur Dede Anlatıyor 2, Nesil Yay., 41. baskı, İstanbul
2010, 144 s.

PAKSU, Mehmed, Nur Dede Anlatıyor 3, Nesil Yay., 29. baskı, İstanbul
2010, 141 s.

PAKSU, Mehmed, Nur Dede Anlatıyor 4, Nesil Yay., 14. baskı, İstanbul
2010, 142 s.

PAKSU, Ömer Faruk, Bediüzzamanla Yaşayan Öyküler, Nesil Yay., 23.
baskı, İstanbul 2010, 239 s.

PAKSU, Ömer Faruk, Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî, Nesil Yay.,
İstanbul 2004, 272 s.

PEKKENDİR, Ali Kemal (Haz.), Risale-i Nur Külliyatında Cihad, İttihad
Yay.., İstanbul 2004, 206 s.

POYRAZ, Ergün, Kanla Abdest Alanlar/Said-i Nursi’den Fethullah Gülen,
Demirel ve Ecevit’e Nurculuğun Tüm Bilinmeyenleri, Togan Yay., 3. baskı, İstanbul
Tarihsiz, 544 s.

RESULAN, Osman (Yay. Haz), Bediüzzaman’ın Volkan Yazıları, Nûbihar
Yay., İstanbul 1994, 79+28 s. 

ROHAT, Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi, Fırat Yay., İstanbul
1991, 92 s.

SABRİ, Mustafa-BEYTAR, Emrullah, Geleneğin Açmazı ile Modernist
Savrulma Karşısında Said-i Nursî’nin Sivil Muhalafeti, Çıra Yay., İstanbul 2009,
197 s.

SAĞLAM, Bahaeddin, Kur’an, Hadis ve Risale-i Nurda Kader ile İrade,
Tebliğ Yay., İstanbul 2010, 184 s.  

SAĞLAM, Bahaeddin, Risale-i Nur Hakkında Bilmediklerimiz, Kamer
Yay., İstanbul 2010, 490 s.

SAĞLAM, Bahaeddin-ACARKAN, İsmail, Risale-i Nur’da Geçen Arapça,
Farsça İbâreler ve Âyet, Hadis Meâlleri, Tebliğ Yay., İstanbul 1998, 358 s.

SÂLİHÎ, İhsan Kâsım, Çağın Devâsâ Tanığı/Bediüzzaman Said Nursî,
Şahdamar Yay., 2. baskı, İstanbul 2010, 144 s. 

SALİHÎ, İhsan Kasım, Kendi Dilinden Bediüzzaman Said Nursî, Şahdamar
Yay., 3. baskı, İzmir 2010, 631 s. 

SALİHOĞLU, M. Latif, Bediüzzaman’dan Tesbitlerle Türk-Kürt Kardeşliği
ve Ülkenin Huzur Reçetesi, Gençlik Yay., I. baskı, İstanbul 1994, 140 s. 

SELVİ, Abdulkadir, Siyasette Said Nursî Tartışması/Ateşten Yıllar,
Nesil Yay., İstanbul 2011, 270 s.  

SERGENGEÇTİ, Osman Yüksel, Said-i Nursî ve Serdengeçti, Kamer Yay.,
İstanbul 1992, 248 s.

SIRIM, Veli, Batılı Düşünürlerin Gözüyle Bediüzzaman, Nesil Yay.,
İstanbul 2003, 224 s.

SIRIM, Veli, Bediüzzaman’dan Aile Dersleri, Akış Yay., İstanbul
2006, 110 s.

SIRIM, Veli, Bediüzzaman’dan Hayat Dersleri, Akış Yay., 3. Baskı,
İstanbul 2007, 128 s. 

SIRIM, Veli, Bediüzzaman’dan Tasavvuf Dersleri, Akış Yay., İstanbul
2007, 214 s.

SIRIM, Veli, Müslüman Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî, Nesil Yay.,
İstanbul 2003, 286 s.

SOLMAZ, N. Mehmet, Âlim ve Mücahid Sâid Nursî, Misak Yay., Ankara
1997, 272 s.

SÖNMEZ, Yusuf, Risale-i Nur Sohbetlerinde Etkili Anlatım, Nesil
Yay., İstanbul 2005, 256 s.

SUNGUR, Mustafa, Söz Bediüzzaman Said Nursî’nin/Anarşi Sebep ve
Çareleri, Yeni Asya Yay., 3. baskı, İstanbul 1978, 372 s.

SÜZEN, Mustafa, Bediüzzaman’ın üç t. Hayatı, Ankara 2000, 86 s.

SÜZEN, Mustafa, Bir Bedende Üç Şahsiyet/Bediüzzaman Said Nursî,
Sebat Basım Yay., İstanbul 2007, 255 s.

SÜZEN, Mustafa, Çağın Örtüsünü Kaldıran Hakikatlar, Sebat Basım
Yay., İstanbul 2007, 586 s.

SÜZEN, Mustafa, Eski Said’den Yeni Said’e, Sebat Basım Yay., İstanbul 
2007, 623 s.

ŞAHİN, Mahir, Akıldan İstifâde mi İstifâ mı/Bediüzzaman’a Göre Felsefe,
Şahdamar Yay., 2. baskı, İstanbul 2006, 191 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Hatıralarda Bediüzzaman, Vural Yay., İstanbul
1997, 256 sayfa.

ŞAHİNER, Necmeddin, Zübeyir Gündüzalp/Nur Bahçesinden Çiçekler,
Nesil Yay., 6. baskı, İstanbul 2004, 127 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, 40 Yazarın Kalemin Bediüzzaman, Anadolu Yay.,
İzmir 2001, 328 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Bediüzzaman Said Nursî, Elips Kitap, I. baskı,
Ankara 2008, 160 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Bediüzzaman Said Nursî’den Taşköprülü Sadık
Bey’e Hapishane Mektupları, Yeni Asya Yay., İstanbul 1992, 183 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Belgelerle Bediüzzaman’ın Kabir Olayı, Timaş
Yay., 3. baskı, İstanbul 1998, 203 s. 

ŞAHİNER, Necmeddin, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî,
Nesil Yay., 58. baskı, İstanbul 2010, 496 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Cemil Meriç’le Nur Sohbetleri, Anahtar Yay.,
I. baskı, İstanbul 1994, 101 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Gençlik Rehberinin Tarihçesi/Nasıl Yazıldı,
Nasıl Karşılandı?, Mutlu Yay., İstanbul 2002, 132 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Medretü’z Zehrâ/Bediüzzaman Üniversitesi, Şahdamar
Yay., İzmir 2008, 128 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Nur’a Adanan Bir Ömür/Zübeyir Abi, Nesil Yay.,
6. baskı, İstanbul 2010, 208 s. 

ŞAHİNER, Necmeddin, Nurların İlk Dershanesi/Aziz Barla, Şahdamar
Yay., İstanbul 2011, 184 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Nurs Yolu 1, Anahtar Yay., I. baskı, İstanbul
1994, 149 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Nurs Yolu 2, Anahtar Yay., İstanbul 1995, 170
s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Resimlerle Bediüzzaman Said Nursi, Timaş Yay.,
İstanbul 1996, 144 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Said Nursi ve Nurculuk Hakkında Aydınlar Konuşuyor,
Yeni Asya Yay., 2. baskı, İstanbul 1979, 436 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(1), Nesil Yay., 9. baskı, İstanbul 2008, 437 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(2), Nesil Yay., 19. baskı, İstanbul 2008, 447 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(3), Nesil Yay., İstanbul 2004, 435 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(4), Nesil Yay., 20. baskı, İstanbul 2008, 499 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(5), Nesil Yay., 3. baskı, İstanbul 2006, 432 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Son Şahitler/Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor
(6), Nesil Yay., 3. baskı, İstanbul 2007, 414 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Türk ve Dünya Aydınlarının Gözüyle Nurculuk
Nedir?, Yeni Asya Yay., İstanbul 1990, 249 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Üç Feyizli Nur, Şahdamar Yay., İstanbul 2009,
260 s.

ŞAHİNER, Necmeddin, Yazarların Kaleminden Bediüzzaman, Şahdamar
Yay., İzmir 2009, 232 s.

ŞAKİR, Muhammed, Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri
(1), Dua Yay., İstanbul 2007, 302 s.

ŞAKİR, Muhammed, Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri
(2), Dua Yay., İstanbul 2007, 270 s.

ŞENER, Dilek, Bir Yol Haritası/Nur Mektebi (1), Feyza Yay., 4. baskı,
İstanbul 2007, 349 s.

ŞENER, Dilek, Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi, Feyza Yay., I. baskı,
İstanbul 2008, 128 s.

ŞENER, Dilek-BAŞAR, Alaaddin-TATLI, Adem (ed.), Bediüzzaman Said
Nursi’nin Tesbitleri Işığında Milli ve Manevi Problemlerimizin Hâl Çareleri, Şems
İlim Araştırma Vakfı Yayını, Konya 1992, 233 s.

ŞERİFOĞLU, İsmail, Bediüzzman’ın Urfa Günleri, Şahdamar Yay., 8.
baskı, İzmir 2010, 128 s.

ŞEYHANZADE, Muhammed Sıddık, Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta
Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (1), Tenvir Neşriyat, İstanbul
2007.

ŞEYHANZADE, Muhammed Sıddık, Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta
Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttihad-ı İslâm (2), Tenvir Neşriyat, İstanbul
2008, 399 s.

ŞEYHANZADE, Muhammed Sıddık, Nurculuğun Tarihçesi/Medeniyet-i İslamiyye,
Tenvir Neşriyat, İstanbul 2003, 527 s.+31 (foto)

ŞİMŞEK, Ümit, Risale-i Nur Dersleri (1)/Yirmi İkinci Söz/Birinci
Makam, Zafer Yay., I. baskı, İstanbul 2005, 158 s.

ŞİMŞEK, Ümit, Risale-i Nur Dersleri (2)/Yirmi İkinci Söz/İkinci
Makam, Zafer Yay., I. baskı, İstanbul 2005, 295 s.

ŞİMŞEK, Ümit, Risale-i Nur Dersleri (3)/Barla Modeli, Zafer Yay.,
İstanbul 2005, 143 sayfa.

ŞİMŞEK, Ümit, Risale-i Nur Işığında Cevşen Meâli, Zafer Yay., I.
baskı, İstanbul 2005, 231 s. 

ŞİMŞEK, Ümit, Şeytanla Münazara/Risale-i Nur Külliyatından Yirmi
Altıncı Mektup Üzerine Açıklayıcı Bir Çalışma, Zafer Yay., 2. baskı, İstanbul 2004,
85 s.

TANTAVÎ, Abdullah Mahmud, Bediüzzaman’a Göre Değişim ve Yeniden
Yapılanma, Çev. Nevzat Savaş, Şahdamar Yay., İzmir 2005, 104 s.

TOKPINAR, Risale-i Nur Okuma ve Anlama Teknikleri, Nesil Yay. 37.
baskı, İstanbul 2010, 95 s. 

TOKU, Neşet, Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi, Nesil Yay., İstanbul
2009, 206 s. 

TÜZÜN, İdris, Risâle-i Nûr’un Mahiyeti ve İstifade Yolları, İrfan
Mektebi Yay., 2. baskı, İstanbul 2010, 237 s.

USLU, Halil, Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımıza Müjdeler, Konya
Postası, Konya 2008, 214 s.

ÜSTÜNDAĞ, Hülya Yakut, 1819 Bediüzzaman Oratoryosu, Yeni Asya Neşriyat,
2007?

VAKKASOĞLU, A. Vehbi, Bediüzzaman Said Nursî’den Siyasî Tesbitler,
Yeni Asya Yay., 1977, 76 s.

VAKKASOĞLU, Vehbi, Başkasının Günahına Ağlayan Adam, Nesil Yay.,
250. baskı, İstanbul 2011, 223 s.

WELD, Mary F., Bediüzzaman Said Nursi/Entelektüel Biyografisi, Çev.
Celil Taşkın, Etkileşim Yay., İstanbul 2006, 448 s.

WELD, Meryem, İslâm-Batı ve Risale-i Nur, Yeni Asya Yay., İstanbul
1986, 66 s.

YAKUP, Adem, Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği,
Güneş Yay., I. baskı, İstanbul 2005, 221 s.

YALÇINKAYA, Ayhan, Küf/Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine
Bir Yorumsama, Alan Yay., İstanbul 2003, 197 s.

YALÇINKAYA, Süheyla (Haz.), 99 Ayet/99 Hadis/99 Risale, Hayat Yay.,
2. baskı, İstanbul 2011, 159 s. 

YALSIZUÇANLAR, Sadık (Haz.), Namaz Risaleleri/Bediüzzaman Said Nursi,
Sufî Kitap, I. baskı, İstanbul 2007, 240 s.

YALSIZUÇANLAR, Sadık (Haz.), Tasavvuf Risalesi/Bediüzzaman Said
Nursi, Sufi Kitap, İstanbul 2007, 376 s.

YALSIZUÇANLAR, Sadık, Dem, Timaş Yay., I. baskı, İstanbul 2009,
320 s.

YALSIZUÇANLAR, Sadık, Risale-i Nur Öyküleri/Bir Yolcunun Halleri,
Gelenek Yay., I. baskı, İstanbul 2003, 331 s.

YALSIZUÇANLAR, Sadık, Yolcu, Şahdamar Yay., 3. baskı, İzmir 2008,
310 s.

YAŞAR, İslâm, Menhus Ruh/Nur Hareketi Serisi 2, Yeni Asya Neşriyat, 
İstanbul 2002, 522 s.

YAŞAR, İslâm, Nur Menzilleri, Yeni Asya Neşriyat, I. baskı, İstanbul
2008, 240 s.

YAŞAR, İslâm, Nur Talebeleri/Güneşin Renkleri, Yeni Asya Neşriyat,
I. baskı, İstanbul 2010, 423 s.

YAŞAR, İslâm, Risale-i  Nur’dan Edebî Yansımalar, Nesil Yay.,
İstanbul 2007, 207 s.

YAŞAR, İslâm, Zamanın Sesi/Bediüzzaman Beşlemesi 1, Yeni Asya Neşriyat,
5. baskı, İstanbul 2008, 375 s.

YAŞAR, İslâm, Bediüzzaman/Bediüzzaman Beşlemesi 2, Yeni Asya Neşriyat,
5. baskı, İstanbul 2008, 381 s.

YAŞAR, İslâm, Said Nursî/Bediüzzaman Beşlemesi 3, Yeni Asya Neşriyat,
5. baskı, İstanbul 2008, 469 s.

YAŞAR, İslâm, Nurcular/Bediüzzaman Beşlemesi 4, Yeni Asya Neşriyat,
5. baskı, İstanbul 2008, 492 s.

YAŞAR, İslâm, Muhabbet Fedaîleri/Bediüzzaman Beşlemesi 5, Yeni Asya
Neşriyat, 4. baskı, İstanbul 2008, 446 s.

YAŞAR, Selahaddin, Bediüzzaman Kimdir?, Gençlik Yay., 2. baskı,
İstanbul 1995, 290 s. [I. baskı 1994]

YAŞAR, Selahaddin, Asırların Adamı Bediüzzaman Said Nursî, Yeni
Asya Neşriyat, İstanbul 1999, 205 s.

YAŞAR, Selâhaddin, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur, Yeni
Asya Neşriyat, I. baskı, İstanbul 2010, 250 s.

YAŞAR, Selahaddin, Çağların Tefsiri Risâle-i Nur Külliyatı, Yeni
Asya Neşriyat, İstanbul 1999, 220 s.

YAŞAR, Selâhaddin, İçtihat Hattında Mevlana ve Bediüzzaman, Nesil
Yay., İstanbul 2007, 142 s.

YILDIRIM, Mustafa, Meczup Yaratmak/Yüzyıllık Yanıltma Ustalığı,
Ulus Dağı Yay., Ankara 2006, 184 sayfa.

YILDIZ, Zekeriya, Bediüzzaman ve Milliyetçilik, Timaş Yay., İstanbul
1995, 183 s.

YILMAZ, M. Hasan (Haz.), Said Nursi’den Hastalara ve Hastalıklara
Dair, Kardelen Market Kitapları, İstanbul 2005, 95 s.  

YILMAZ, Sinan, Bediüzzaman’ı Anlamak ve Risale-i Nur’dan İnciler,
Kutup Yıldızı Yay., İstanbul 2005, 144 s.

YÜKSEL, Murat, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatından
Uhuvvet Risalesinin Manzum Şerhi, İstanbul 2002, 109 s.

ZEYBEK, Kadir, Bilinmeyen Yönleriyle Bediüzzaman ve SAV, Isparta
2007, 46 s.

ZİMERİ, Jusuf, İnternimet dhe burgimet e Seid Nursit, Tetove 1994,
61 s.

ZUHAYLİ, Vehbe (ve diğerleri), Bediüzzaman ve İnsan, Gelenek Yay.,
I. baskı, İstanbul 2003, 310 s.