• Köprü, üç ayda bir yayımlanan ulusal, hakemli bir bilimsel dergidir. Her sayıda farklı dosya konuları işlenir; bunun yanı sıra dosya dışı çalışmalara da yer verilir.
  • Gönderilecek çalışmalarda sosyal bilimlerde yaygın ve kabul edilmiş kaynak gösterme yöntemlerinden herhangi biri, kendi içinde tutarlı olmak şartıyla, kullanılabilir. Çalışmalarda ‘Kaynakça’ belirtilmesi zorunludur.
  • Makaleyle birlikte 250 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet, 10 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler gönderilmelidir.
  • Köprü’ye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar, Times New Roman tipinde, bir buçuk aralıklı olarak A4 boyutunda 22 sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
  • Köprü’de yayımlanacak olan yazıların imla ve noktalamasında TDK kaideleri geçerli olup sehven yapıldığı varsayılan hatalar düzeltilir.
  • Gönderilen çalışmaların cevaplama süresi 60 gündür. Bu süre içersinde cevaplanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Çalışmalarla ilgili, hakemlerden edinilen olumlu ya da olumsuz görüş çalışmayı yapan yazara bildirilir, gerekli düzeltmeler istenir.
  • Köprü’de yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazara aittir. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayın hakkı Köprü’ye aittir.
  • Köprü’de yayımlanan çalışmaların yazarlarına yazıların bulunduğu sayıdan iki adet, yayın ve danışma kuruluna ise her sayıdan birer adet gönderilecektir.
  • Köprü’ye yazı göndermek için kullanılacak mail adresi şudur: editor@koprudergisi.com
  • Yayımlanan her sayının Editör yazısında, gelecek sayının dosya konusu bildirilmektedir.