Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Birinci Avrupa’ya Risale-i Nur perspektifinden bir bakış – Prof. Dr. Fikret YÜKSEL

 

Özet

Bu çalışmada Said Nursî’nin Risale-i Nur külliyatından yararlanarak
Avrupa ve İslamiyet bağlantısını kurma gayreti içerisine girdik. Said
Nursî’ye göre Avrupa müspet ve menfi olmak üzere ikidir. Bu çalışmada
daha çok müspet yani birinci Avrupa tahlil edilmektedir. Maalesef günümüzde
birinci Avrupa’dan ziyade ikinci Avrupa damarı çalıştırıldığından
potansiyel olarak güzellikleri içinde barındıran saklı birinci Avrupa’nın
genlerine bakmak lüzumu ortaya çıkmıştır, ta ki Avrupa ve İslam memleketleri
ortak paydalarda buluşarak dünyamıza kalıcı bir huzur ve mutluluk
getirme çabalarına bir an evvel başlasınlar. Zaten Kuran ve İslam’ı en güzel
şekilde anlamış olan meşhur filozoflarının makalede yer verdiğimiz ifadelerinde
de bu gerçek kendini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Birinci Avrupa, İkinci Avrupa, Hürriyet, Sanat, Medeniyet, İlerleme

 

 

 

The first Europe from the Risale-i Nur’s Perspective

 

Abstract

In this study, we tried to link Europe to Islam by using Said Nursî’s Risale-
I Nur collection. Europe is two as positive (first) and negative (second).
We have tried to figure out positive Europe that is the first Europe. Unfortunately,
today the second Europe isdominant rather than the first Europe.
Therefore it is necessary to elaborately study the genes of the first Europe
that contains potential beauties. Hence Europe and Islamic states will start
to work together to bring to the World lasting peace and happiness as soon
as possible. This hope lies under the expressions of the well-known philosophers
that already have understood the Qur’an and Islam in the best way.
Keywords: The first Europe, The second Europe, Freedom, Art, Civilization, Progress