Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hürriyet, İman ve İrade – Mustafa AKÇA

 

 

Özet

Hürriyet meselesi tarihî anlamda çeşitli mücadelelerin içinde yer aldığı
bir çok hikayeyi içinde barındırmaktadır. Özünde ise Hürriyet, bütün otoriter
kişi ve yapıların haddi aşan uygulamalarına ve zulümlerine karşı verilen
haklı mücadelelerin esasını oluşturmuştur. Hürriyetin müsbet, terakkiye
yönelten ve adaleti sağlamaya, barış ve huzuru getirmeye ve hem insanın iç
dünyasında hem de dış dünyada huzuru sağlamaya yönelik bütün yorumları,
vahye istinad eden dinin imana yüklediği anlamdan medet bulmaktadır.
Bu çalışmada Hürriyet mücadelesinin tarihi arka planıyla birlikte iman ve
irade ile ilişkisi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, İman, İrade, İnsanlık Devirleri, Avrupa Birliği

 

 

 

Freedom, Belief and Will

 

Abstract

The Freedom issue, in the historical sense, contains many stories involving
various struggles. In essence, freedom has been the basis for justified
struggles against the overwhelming practices and atrocities of all authoritarian
people and structures. All the interpretations of liberty, which lead
to positive, proactive, and to ensure justice, to bring peace and safeness and
to provide peace both in the inner world of human being and in the outer
world, are fed from the meaning attributed to the belief by the religion. In
this study, the relationship between the belief and the will with the historical
background of the struggle of freedom is discussed.
Keywords: Freedom, belif, Will, Historical Ages of Humanity, European Union