Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hürriyet ve Gelişme – Hasan KAPLAN

 

Özet

Hürriyeti en sade şekliyle “insanın bağımsızlığı” şeklinde tanımlayabiliriz.
Bu aynı zamanda hiçbir güç karşısında eğilmeden onurlu bir hayat yaşamanın
da adıdır. Hürriyet ile gelişme arasında da önemli bir bağ vardır.
Hürriyetin her alanda hakim olması maddi ve manevi alanlardaki gelişmeyi
de beraberinde getirir. Bediüzzaman Said Nursî, hürriyetin İslamî kaynaklardan
beslenmesi ve hakkı ile onu rehber edinerek gelişmesi durumunda
İslâm toplumunun ilerleyeceğine ve gelişeceğine vurgu yapmaktadır. Bu
çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin hürriyet anlayışıyla birlikte hürriyetin
gelişme ile ilişkisini ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, Gelişme, İman, İstibdat, Avrupa

 

 

 

Freedom and Development

 

Abstract

We can define freedom in its simplest form as “independence of man”.
This is also the name of living an honorable life without bowing to any power.
There is also an important link between freedom and development. The
fact that freedom is dominant in every field brings with it the development
in material and spiritual fields. Bediuzzaman Said Nursi emphasizes that the
Islamic society will advance and develop if liberty is fed from Islamic sources
and develops by guiding it with its right. In this study, the relationship
between freedom and development with Bediuzzaman Said Nursi’s understanding
of freedom is discussed.
Keywords: Freedom, Development, Belief, Despotism, Europe