Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İdeolojik Eğitim Mecburiyeti ve Eğitim Hürriyeti – Gürkan AVCI

 

Özet

Türkiye’de eğitimin öteden beri ideolojik unsurlar taşıması tartışılan bir
durumdur. Türk eğitim sistemi yalnızca öğrencileri değil eğiticilerin eğitimi
yollarıyla bütün eğitim paydaşlarını kendi ideolojik değerlerine devşirmek
isteyen bilim/akıl dışı varoluş safına çekmek istemektedir. Bu antidemokratik
varoluşa karşı durmanın yolu da yine eğitimden geçiyor. Risale-i
Nur Enstitüsü’nde seminer olarak sunulan bu çalışmada Türkiye’de hali
hazırdaki eğitim sistemimizin genel hali gözler önüne serilmekte ve çözüm
önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İdeolojik Eğitim, Eğitim Eşitliği, Sosyal Şefkat, Bilim, Sanat

 

 

 

Compulsory Ideological Education and Educational Freedom

 

Abstract

Ideological elements of education has long been discussed in Turkey is a
condition to carry. The Turkish education system leads not only students but
also educators to an unscientific and irrational way of existence that confines
all participants to a uniform ideological structure. The way to counter this
antidemocratic existence is again through education. Risale-i Nur Institute
seminar presented in this study are laid in front of our eyes the general state
of education in the system already in Turkey and solutions are presented.
Keywords: Ideological Education, Educational Equality, Social Compassion, Science, Art