Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Türk Edebiyatında Hürriyet – Dr. Muammer GÜRBÜZ

 

 

Özet

Hürriyet, sadece bir kelime veya cümle içine sığıştırılamayacak şekilde
anlam genişliğine sahip bir kelimdedir. Bu yönüyle hürriyet tarih boyunca
şahsilikten çıkarak tüm insanlığı, yönetim biçimlerini ve davranış şekillerini
içine alan bir kavramdır. Bu yönüyle hürriyetten bahsederken, adaletten,
dürüstlükten, doğruluktan, istibdattan, zulümden, zorbalıktan da bahsetmek
gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle hürriyetin kullanım sahası bakımından
anlam çeşitliliği ele alınmakta ve kısaca edebiyatımızdaki kullanımına
yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, İstibdat, Adalet, Yönetim Biçimleri, Türk Edebiyatı

 

 

 

Freedom in Turkish Literature

 

Abstract

Freedom is a word with a meaningful width that cannot be fit into just
one word or phrase. In this respect, freedom is a concept that covers all humanity,
management forms and behaviors. To speak about freedom, in this
respect, we should talk about justice, honesty, righteousness, despotism, cruelty
and bullying. In this study, firstly, the diversity of meaning in terms of
usage area of liberty is discussed and briefly its usage in our literature is given.
Keywords: Freedom, despotism, Justice, forms of management, Turkish Literature.