Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Dine Hizmette Sivillik ve Bediüzzaman – Mustafa GÖNÜLLÜ

 

 

Özet

Din hizmetleri geçmişten günümüze kadar çeşitli metotlarla yapılagelmiştir.
Bu metotlardan bazısı bazısından daha etkili, daha kısa ve daha kolay
olabilmektedir. Bu yazımızda dine hizmet noktasında asrımızın siyasi
ve sosyal yapısını göz önünde bulundurarak hangi çeşit hizmet metodunun
daha etkili olduğunu çeşitli kaynaklardan istifade ederek aktarmaya çalıştık.
Bu yazımız, İslâm’ın dünyaya doğru tanıtılması noktasında kendimizde
ve toplumda neleri değiştirebileceğimizle ilgili bazı tespitleri içerisinde
barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din hizmeti, İslâm, Sivillik, Toplum, Siyaset, İktidar, İdarecilik, Tarafgirlik

 

 

 

Civilian Attitude in Service to Religion and Bediuzzaman

 

Abstract

Religious services have been carried out by various methods from past
to present. Some of these methods can be more effective, shorter and easier
than the others. In this article, we tried to explain which kind of service
method is more effective at the point of service to religion, taking into account
the political and social structure of our century by using various sources.
This article contains some determinations about what we can change in
ourselves and in society in terms of introducing Islam to the world.
Keywords: Religious service, Islam, Civilian Attitude, Society, Politics, Power in Rule, Administration, Prejudice