Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hizmet “Puzzle”ının Parçası Olmak – Şüheda Betül KARAKUŞ

 

 

Özet

Bilinen o ki dünyada her şey bir düzen ve denge içerisinde işlemektedir.
Gerek İslâm aleminin mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’de gerekse diğer
mukaddes kitaplarda bu denge ve düzen kendini göstermiştir. Düzene uyan
her bir parça kâinatın işleyişine ve düzenine “hizmet” etmektedir. İşte bunun
gibi insanlarında bu konulmuş düzene uymaları, bir şekilde onu devam
ettirmeleri gerekmektedir. Daha kurgusal bir ifade ile bu kâinat bir HİZMET
PUZZLE’ına benzer. Kainattaki her bir parça puzzle’ın tamamlanması
için gereklidir. Kainattaki her bir şey’in bir amacı ve vazifesi vardır.
Kâinat bir puzzle gibidir. Ve her bir parçası hizmetin de bir parçası hükmündedir.
Bu makalede öncelikle “hizmet”in tanımı yapılacak, ardından
Kâinatın “Hizmet Puzzle”ının parçaları “parça-bütün” ilişkisi içerisinde ele
alınacak ve sonucunda tamamlanmış bir puzzle’ın nasıl bir görüntü oluşturduğu
betimlenerek makale tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Döngü, Ölçü, Okumak, Denge, Hizmet, İnsan, Puzzle

 

 

 

Being Part of The “Religional Service” Puzzle

 

Abstract

It is known that everything in the world works in order and balance.
This balance and order are mentioned in both the Quran and other holy
books. Each piece that fits the order serves the functioning and the order
of the universe. Likewise, people must follow this order, somehow continue
it. With a more fictional expression, this universe is like a SERVICE PUZZLE.
Each piece in the universe is required to complete the puzzle. Everything
in the universe has a purpose and a duty. The universe is like a puzzle.
And every part of it is a part of the service. In this article, first of all, the
definition of “service” will be made, then the parts of the “Service Puzzle” of
the Universe will be dealt with in the “part-whole” relationship, and as a result,
the article will be completed by describing what kind of image a completed
puzzle forms.
Keywords: Loop, Measure, Reading, Balance, Service, Human, Puzzle

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları