Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İmam Hatiplinin Risale-i Nur’a İhtiyacı Var mı? – Elif Kübra SERTBAKAN

 

 

Özet

Geçmişten günümüze İslâmiyet’e hizmet etmek maksadıyla teşekkül etmiş
muhtelif gruplar ortaya çıkmıştır. Ve birçoğu tarihsel bir kökene sahiptir.
Her birinin amacı İslâmiyet’e hizmet etmek olsa da takip edilen tarz
hususunda farklılıkların mevcut olduğunu görürüz. Bunun sebebi İslâm
toplumlarında, İslâm’ı yaşayış ve algılayış biçiminin farklılık göstermesidir.
Bazı gruplar İslâmiyet’e siyaset ile bazıları ise ferden ferda hizmet etme
tarzını takip etmektedirler. Bu çalışmada Risale-i Nur ve Nurculuk hareketini
diğerlerinden ayıran üslup ve yöntem farklılığına dikkat çekilmekte,
Risale-i Nurlar’ın günümüzün en önemli dini eğitim veren kurumları olan
İmam Hatipliler’e sunabileceği katkılar irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmam-Hatip, Cemaat, Tefsir, Hadis, İlm-i Kelam, Siyer, Hitâbet

 

 

 

Does Imam-Hatip High School Graduates Need Risale-i Nur?

 

Abstract

Various groups have emerged from the past to the present, formed to
serve Islam. And many of them have a historical origin. Although the purpose
of each is to serve Islam, we see that there are differences in the style
followed. The reason for this is that the way of perception and practising Islam
differs in Islamic societies. Some groups find their way in politics to
serve Islam and some follow the style of serving individually. In this study,
attention is drawn to the style and method difference that distinguishes Risale-
i Nur and Nurculuk movement from others; and the contributions that
Risale-i Nur can offer to the Imam-Hatip School gradutes, today’s the most
important religious education institutions, are examined.
Keywords: Imam-Hatip graduates, Community, Tafsir (religional hermeneutics), Hadith, Islamic Theology (Kalam), Science on The Life Of The Prophet Mohammed, Rhetoric