Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâmî Hizmet Metodları – Kübra ÖRNEK KORKMAZ

 

 

Özet

Hak din olan İslâm dininin yücelmesi adına ortaya konan her türlü
maddi ve manevi gayret ve çalışmaya İslâmî hizmet denir. İslam’ı geniş
kitlelere duyurmak, insanlığı İslamiyet’le şereflendirmek için farklı İslâmî
hizmet metodları vardır. Çağımıza en uygun hizmet metodunu, Asrımızın
müceddidi Bediüzzaman Said Nursi geliştirmiştir. Nursi, Ehl-i Sünnet ve
Cemaat yolu ile Asr-ı Saadet modelini ele alarak insanlığa büyük hizmetler
sunmuştur. Bu çalışmada Risale-i Nur’un ortaya koyduğu hizmet metotları
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami hizmet metotları, Tebliğ, Asr-ı Saadet, Risale-i Nur, İman

 

 

 

Islamic Religional Service Methods

 

Abstract

All kinds of material and spiritual efforts made in the name of the glorification/
proliferation of the true religion “Islam” are called Islamic service.
There are different Islamic service methods to announce Islam to the masses
and honor humanity with Islam. Bediuzzaman Said Nursi, the mujeddid
(renovator of the knowledge about Islam) of our century, developed the
most appropriate service method for our age. Nursi provided great services
to humanity by addressing the Golden Age model through the Followers of
Sunnah and Community. This study focuses on the service methods introduced
by Risale-i Nur.
Keywords: Islamic religional service methods, proselytise, The Golden Age, Risale-i Nur, Faith