Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâmî Hizmette Tebliğ – Merve İRİYARI

 

 

Özet

İslâmiyet’in en önemli meselelerinin başında gelen tebliğ, sadece kendi
zamanını değil, kendisinden sonraki zamanları da içerisine almaktadır.
Zira Kur’an-ı Kerim, sadece geldiği dönemde değil, insanlığın ilk zamanından
itibaren başlayarak insanlığın son zamanını kapsayacak ölçüde nazil
olmuş çok geniş külliyete sahip bir Kelamdır. Kur’an-ı Kerim’in tebliğ
şekli ile başlanan bu makalede, sırasıyla Hz. Muhammed ve tebliğ, Risale-i
Nur ve tebliğ konuları işlenmiştir. Bilimsel araştırma yöntemlerinden içerik
analizi kullanılmıştır ve konu ile ilgili birçok farklı eserden alıntılama yöntemi
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Kur’an-ı Kerim, Risale-i Nur, Tebliğ

 

 

 

The Proselytise In Islamic Religional Service

 

Abstract

The Proselytise, which is one of the most important issues in Islam, includes
not only the present times but also the times ahead. Because the Quran
is a Divine Word with a very large complex that was sent down not
only in the period when it came, but starting from the first time of humanity
and covering the last time of humanity. In this article, which starts with
a talk about the way the Quran followed; Hz. Muhammad and his proselytise
method and Risale-i Nur and its proselytise method are discussed. Content
analysis, one of the scientific research methods, was used and cited from
many different works on the subject.
Keywords: Communication, Holy Quran, Risale-i Nur, Proselytise