Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam’ı Tebliğ Etmede Demokrasinin Yeri ve Önemi – Havva KONUR

 

Özet

Dar dairede bir yönetim şekli olarak tanıdığımız demokrasi, etki sahası
genişleyebilecek bir kavramdır. Birebir insan ilişkilerinden tutun, ülkeler
ve kıtalar arası birlikteliklere kadar alanı genişleyebilir. Demokrasi İslam’la
bağdaşır mı, İslam’a uyar mı, küfür rejimi midir, demokrasi yenilik olarak
ne getirmiştir soruları, yıllardır süregelen bir tartışma konusudur. Bir kısım,
“demokrasinin içeriğine bakılmalı, getirdiği usûl ve kaideler İslam’a uyar ve
bağdaşır” derken, bir kısım da geldiği yeri baz alarak “İslam’la bağdaşmaz”
hükmünü verip reddetmişlerdir. Bediüzzaman da pek çok çağdaşı âlim gibi
demokrasinin içeriğine bakarak İslam’la bağdaştığı ve İslamileştirilebileceği
görüşünü savunur ve gerek naslardan gerekse Selef-i Sâlihînden örnekler
getirerek bu düşüncesini destekler.Bu makalede, demokrasinin gerek kişisel
alana gerekse cemaat alanına tatbik edilmesinin mümkünlüğü ve örnekleri
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Tebliğ, Tebliğ Metodu, Cemaatler, Meşveret, İnsan Hakları

 

 

 

The Place and Importance of Democracy in proselytizing Islam

 

Abstract

Democracy, which we know as a form of administration in a narrow circle,
is a concept that can expand its sphere of influence. It can expand from
one-to-one human relations to inter-country and intercontinental associations.
Is democracy compatible with Islam, can it be applied with Islam, is
it a regime of swearing, what democracy has brought as an innovation have
been critical subjects of debate for years. While some said “the content of
democracy should be examined, the procedures and rules it brings are compatible
and can be applied with Islam”, some have rejected it, based on its
origin, by giving the judgment “It is incompatible with Islam”. Like many
of his contemporary scholars, Bediuzzaman defends the view that democracy
is compatible with Islam and can be Islamized by looking at its content,
and supports this idea by bringing examples from both the Quran and Forerunners
Of Islam (Salaf al-Sâlihin). In this article, the feasibility and examples
of the application of democracy to both personal and community fields
will be discussed.
Keywords: Democracy, proselytise, Proselytizing method, Communities,
Consultation, Human Rights