Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Şahsiyetinden Vazgeç, Şahs-ı Mânevîyi Kazan – Zeynep TOPRAK

 

 

Özet

Risâle-i Nur’un gayesi, dinsizlik cereyanlarının her tarafı kuşattığı bu
zamanda, îmanları kurtarmaktır. Bu gayeye hizmet eden Nur hâdimleri bulundukları
vazifelere Cenâb-ı Hakkın bir ihsânı olarak istihdam edilmiştir.
Böylesine ulvî bir davaya –îman davasına– hizmet edecek kişilerin esas alması
gereken düsturların başında, uhrevî hizmetlerde en mühim esas olan
ihlâs gelmektedir. Bu hizmetteki esas maksad, doğrudan doğruya, Cenâb-ı
Hakkın rızasıdır. Şahsî makamların hiçbir ehemmiyetinin olmadığı Nur
hizmetinde herkes birbirinin ders arkadaşıdır. Bu makalede “şahısların ve
makamların hiçbir ehemmiyetinin olmadığı Nur hizmetinde, asıl ehemmiyetin
ihlasta olduğu” konusu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhlâs, Şahsiyet, Şahs-ı Mânevî, Enâniyet

 

 

 

Give Up Your Limited Personality, Earn a Spiritual Personage

 

Abstract

The aim of Risâle-i Nur is to save the believers at this time when the currents
of religionlessness besiege everywhere. Risale-i Nur’s followers serving
this purpose are employed as a gift of God Almighty. One of the principles
that should be taken as basis by those who will serve such a lofty cause –
the cause of faith – is sincerity, the most important principle in otherworldly
services. The main purpose in this service is directly the consent of Allah
Almighty. Everyone is one another’s classmates in the service of Nur, where
personal positions are of no importance. In this article, the issue of “Individuals
and positions have no importance in the service of Nur; what really
matters is sincerity ” is discussed.
Keywords: Sincerity, Personality, Spiritual Personage, Ego