Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaası – Ahmet Dursun

 

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî, fikirlerinden ve eserlerinden dolayı defalarca yargılanmış ve hukuksuz uygulamalara maruz bırakılmış bir İslam alimidir. Bu yazının temel konusu Bediüzzaman’ın maruz kaldığı hukuksuzluk
sürecinin arka planını ve Cumhuriyet dönemi mahkemelerinden yola çıkarak onun davasına ilişkin temel vurguları tespit etmektir. Buradan hareketle
çalışmamızda, Eskişehir, Denizli, Afyon ve İstanbul mahkemelerinde Bediüzzaman Said Nursî’ye hangi suçların isnad edildiği, bu suçlamalar karşısında Bediüzzaman’ın nasıl bir savunma gerçekleştirdiği, Bediüzzaman’ın
neden bu kadar baskı ve soruşturmalara muhatap olduğu gibi sorulara cevaplar aranacak ve savunmalarla ilgili genel özellikler tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Namaza Dair Beyanname, İrtica, Risale-i Nur, Mizan-ı Şeriat, Hak

 

The Defenses Of Bediuzzaman Said Nursî

Abstract

Bediuzzaman Said Nursî is an Islamic scholar who was repeatedly tried
and exposed to unlawful practices because of his ideas and works. The main
subject of this article is to determine the background of the unlawfulness
process that Bediuzzaman was exposed to and the main emphasis on his
case based on the courts of the Republican period. From this point of view,
in our study, answers will be sought to questions such as what crimes were
charged against Bediuzzaman Said Nursî in the Eskişehir, Denizli, Afyon
and Istanbul courts, what kind of defense Bediuzzaman made against these
accusations, and why Bediuzzaman was subject to so much pressure and investigations.

Key Words: Turkish Modernization, Declaration on Prayer, Reaction, Risale-i Nur, balance of the Shari‘a, Rights

Soyut

sıfat: soyut, abstre, kuramsal, teorik
isim: özet, soyut düşünce
fiil: soyutlamak, özetlemek, özet çıkarmak, ayırmak, damıtmak, aşırmak, çalmak