Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman ve Müdafaası – Doç. Dr. Nuri ÇAKIR

 

 

(Bu makale ilk olarak Köprü Dergisinin Bahar 2000 tarihli 70. sayısında (“Bediüzzaman Özel Sayısı”) yayınlanmış olup ardından Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından hazırlanıp Osmanlı Araştırmaları Vakfı’nca 2015 yılında yayınlanan “Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursî ve İlmî Şahsiyeti” adlı eserin 6. cildinde 727 ve devamı sayfalarında sadece bazı başlıklar değiştirilerek hemen hemen aynen yer almıştır. Elinizdeki sayı ile ilgisi ve önemi sebebiyle bu makaleyi ilk yayınlandığı biçimiyle bu sayıya da aynen alıyoruz.)

 

Özet

Said Nursî son yüz yılda İslam dünyasında ve Türkiye’de fikir ve aksiyon alanına damgasını vurmuş en önemli şahsiyetlerden biridir. Nursî’nin ortaya koyduğu iman merkezli mücadelesi ve fikirleri dolayısıyla bilhassa Cumhuriyet’in ilk yıllarında devletle ve devletin yargı organı ile karşı karşıya kalmış ve eserleri ve kendisi hakkında bir çok dava açılmıştır. Risale-i Nur hareketinin kurucusu olarak Said Nursî’nin fikirlerini, davasını ve hizmetlerini savunma biçimi incelenmeye değer niteliktedir. Bu makalede, Said Nursî’nin müdafaa yöntemi çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müdafaa, İman Hizmeti, Ceza Davaları, Nurculuk, TCK 163, TCK 526, Beraat

 

Bediuzzaman And His Defense

Abstract

Said Nursî is one of the most important figures who have left their mark on the field of thought and action in the Islamic world and Turkey in the last century. Due to Nursî’s faith-based struggle and ideas, he faced the state and the state’s judicial organs, especially in the first years of the Republic; Many lawsuits have been filed against his works and himself. As the founder of the Risale-i Nur movement, the way Said Nursî defended his ideas, cause and services is worth examining. In this article, Said Nursî’s defense method is discussed in various aspects.
Key Words: Defense, Faith Service, Criminal Cases, Nur Movement, TCK 163, TCK 526, Acquittal