Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Müdafiiliğini Üstlenen Avukatların Portreleri – Hakan Özlen

 

Özet

Tarih önemli kabul ettiği şahsiyetleri bir şekilde havsalasına almakta ısrarcıdır. Tarih niyetleri hâlis ve davalarında sadık kimseleri unutulmamaları için belleğine kaydetmektedir. Tâ ki bu mümtaz ve değme kimselerin hayatları okunsun ve kendilerinden ibret alınsın, ders çıkarılsın. Zira onları değerli kılan da istisnaî zamanlardaki önemli hamleleridir, nevi şahıslarına münhasır durumlarıdır. Şu hâlde Bediüzzaman Saîd Nursî ve Nûr Talebelerinin avukatlığını yapanlar, istisnaî zamanın adamları olacaklar ki tarih onlardan memnuniyetle bahsetmektedir. İşte bu makalede; Bediüzzaman’ın, Nûr Talebelerinin ve Nûr davasının vekâletini kendisine vazife edinen avukatların ısrarlı hukuk arayışları nazara verilmiştir.
Anahtar kelimeler:  Av. Yusuf Ziya Sönmez, Av. Ahmet Hikmet Gönen, Av. Hulusi Bitlisi Aktürk, Av. Mehmet Mihri Helav, Av. Seniyyüddin Başak, Av. Abdurrahman Seref Laç, Av. Bekir Berk, Risâle-i Nur, Nûr Talebeleri, 163. madde, Kanunilik İlkesi

 

Portraits Of Advocates Taking The Defense Of Bediuzzaman

Abstract

History insists on keeping in its memory the personalities it considers important. History records those who are sincere in their intentions and loyal to their cause so that they will not be forgotten. So that the lives of these distinguished people can be read and lessons can be learned from them. Because what makes them valuable is the important activities they perform in exceptional times and their unique status. In that case, those who acted as the advocates of Bediuzzaman Said Nursî and Nur students will be exceptional men of the time, which history happily talks about. Here in this article; the persistent pursuit of law by the advocates who acted as representatives of the Bediuzzaman, his students and Nur Movement were taken into consideration.
Key Words: Adv. Yusuf Ziya Sonmez, Adv. Ahmet Hikmet Gönen, Adv. Hulusi Bitlisi Aktürk, Adv. Mehmet Mihri Helav, Adv. Seniyyüddin Başak, Adv. Abdurrahman Seref Lac, Adv. Bekir Berk, Risale-i Nur, Students of Nur, Article 163, Principle of Legality