Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Risale-i Nur Hakkındaki Ehl-i Vukuf Raporları ve Bazı Değerlendirmeler – Prof. Dr. İlyas Üzüm

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği Risale-i Nur adlı eserler müellifiyle birlikte birçok mahkemenin konusu olmuştur. Bu mahkemelerin eserlerin mahiyeti ile ilgili bilirkişi raporu istediği makam genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Risale-i Nurlar hakkında mahkemelerce Diyanet’ten istenen ehl-i vukuf raporları, -elbette diğer eserler gibi- daha sonra teşkilat kanununda “Din İşleri Yüksek Kurulu” adını alacak olan “Müşavere Kurulu” veya “Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Hey’eti” adlarıyla anılan kurul tarafından hazırlanmıştır. Risale-i Nurlarla ilgili hazırlanan raporların tümünde olumlu kanaatler belirtilmiş, iddiaların aksine Risale-i Nur’da tarikat öğretisi ve teşviki olmadığı, ayrıca eserlerin İslam dini açısından da mahzurlu bir yönünün bulunmadığı ortak bir kanaat olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı’nca mahkemelere gönderilen ehl-i vukuf raporları dikkate alınarak bu raporlarda İslamî bilgi usulüne uyulup uyulmadığı fikri üzerinde durulmakta, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nur, Ehl-i Vukuf Raporları, Tarikat, Laiklik, 5. Şua

 

Expert Reports And Some Evaluations About Risale-i Nur Prepared By The Directorate Of Religious Affairs

Abstract
The works entitled Risale-i Nur, which Bediuzzaman Said Nursî wrote, have been the subject of many courts together with its author. The state institution that these courts request an expert report on the nature of the works is usually the Presidency of Religious Affairs. Expert reports on the Risale-i Nur, requested by the courts from the Directorate of Religious Affairs, -like other works, of course- were prepared by the board referred to as the “Council of Consultancy”, which would later be named “High Council of Religious Affairs” in the organizational law, or “Council of Consultancy and Religious Works Investigation Board”. Positive opinions were expressed in all of the reports prepared about the Risale-i Nur, and contrary to the claims, it was expressed as a common opinion that there was no cult teaching and encouragement in the Risale-i Nur, and that the works did not have any objectionable aspects in terms of the religion of Islam.
In this study, the question of whether the Islamic information procedure is followed in the expert reports sent to the courts by the Presidency of Religious Affairs is emphasized.

Key Words: Presidency of Religious Affairs, Risale-i Nur, Expert Reports, Sect, Laisizm, 5th Ray 64