Posts by Mustafa Sabri Efendi **

 
  • Din-i İslam’da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: Musiki *

    Gerek doğrudan doğruya tabiî seslerle ve gerekse aletler ve çalgılar vasıtasıyla icra edilen musiki nağmelerinin envaı (çeşitleri) ve muhtelif şekillerine göre haramlığına, kerahetine ve hatta cevazına dair ahkam ve akval-i […]

     
  •