Posts by Nevzat Tarhan

Prof. Dr., Psikiyatrist

 
 • Demokrat, Temel Hak ve Özgürlükleri İçselleştirmiş İnsandır

  Democracy Starts from the Family Giriş Demokrasi kültürünün değer yargıları nelerdir? Demokrasi yönetim biçimimi mi, yaşam biçimi mi? Demokrasi bir hak mı, bir yöntem mi? Demokrasi Batı değeri mi, insanlığın […]

   
 •  
 • Sevgi Odaklı Yaşam Ne Kazandırıyor?

  What Does Love-Focused Life Bring In? Kayıp Halka Bulundu Sinir bilimlerindeki son gelişmeler insan beyninde dağınık çalıştığı zannedilen bazı hücrelerin varlığını tespit etti. “Ayna nöronlar” denilen bu hücreler, sezgisel durumu […]

   
 •  
 • Çağın En İyi Yaklaşımı ve Bediüzzaman

  The Attitude of the Best of our Age and Bediüzzaman "Yirminci yüzyıl Türkiye'sinde en çok yanlış anlaşılan düşünür kimdir?" sorusuna tereddütsüz Bediüzzaman Said Nursi'dir cevabını verebiliriz. Gazete ve dergilerde hakkında […]

   
 •  
 • Kapitalist, Hümanist ve Semavi Ahlak Öğretilerinde Bediüzzaman Yorumu: "İhlas Ahlakı"

  Bediüzzaman's Comment in the Capitalist, Humanist and Religious Ethical Teachings: 'Sincerity Ethics' Giriş Ahlaki davranışın oluşumunda biyolojik eğilimlerin sosyal öğrenme ile şekillendirilmesi söz konusudur. Temel biyolojik eğilimler yemek, içmek, cinsellik, […]

   
 •  
 • Ben Merkezcilikten Sosyal Narsisizme

  From Egocentricism to Social Narcissism Hayvanların genetik programlarına baktığımız zaman kaçmak, kemirmek, uçmak gibi amaçlar için programlandığını görürüz. Bu programa uygun olarak en iyi seviyede yaşamlarını sürdürürler, ancak insanların genetik […]

   
 •  
 • Sosyal Tabakaların Uzlaşması Bağlamında İki Ahlak Öğretisinin Mukayesesi

  The Comparison of Two Ethic Teachings at the Conjunction of Reconciliation of The Social Strata Sosyopsikolojik bilgiler ışığında ele aldığımızda sosyal tabakalar; zengin-yoksul, işçi-köylü-burjuva, avam-havas, kadın-erkek, hastalar-yaşlılar-çocuklar-gençler, ırklar ve kültürler […]

   
 •  
 • Barış Ahlâkı

  Rahibe Terasa’ya: "Dünyayı daha yaşanılacak bir yer kılmak için yapmamız gereken en önemli tek şey nedir?" diye soruyorlar. Cevabı çok kısa: "Birbirimizi bulmalıyız." Soru devam ediyor: "Birbirimizi nasıl bulacağız?" Cevap […]

   
 •