Posts by Vedat DEMİR

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

 
  • Türk Medyası ve Demokrasi

    Turkish Media and Democracy Türkiye’de modernleşme ve Batılılaşma, başlangıcından beri hep devletin bekasını ve devamlılığını sağlamanın bir gereği olarak görüldü. Bu sebeple modernleşme hareketleri toplum eksenli değil, devlet eksenli gerçekleşti. […]

     
  •