Posts by Y. Bengisu İlgen

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi

 
  • Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazlar

    Modern dünya, zihinsel bakımdan XVII. yüzyılda başlar"1 diyordu meşhur filozof B.Russel. Şüphesiz, bu hükmün doğruluğuna hiç kimsenin bir diyeceği olamazdı, nitekim öyle de oldu. İyi amma, yüzyıllardır devam edegelen ve […]

     
  •