Kitaplar

 1. 100 Soruda Bediüzzaman, Hekimoğlu İsmail, Timaş Yayınları, İstanbul.

 2. Ahir Zaman Fitneleri, İttihat Yayınları, İstanbul.

 3. Anarşi Sebep ve Çareleri, Mustafa Sungur, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1984.

 4. Anarşi, Terör, Bölücülük Sebeb ve Çareleri, İttihat Yayınları, İstanbul.

 5. Ankara Davası ve Av. Bekir Berk’in Yaptığı Müdafaa, Çeltüt Matbaası, İstanbul 1958.

 6. Asrın Müceddidi, İttihat Yayınları, İstanbul.

 7. Ayet ve Slogan, Ruşen Çakır, Metis Yayınları, İstanbul 1990.

 8. Barla’da Diriliş, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1997.

 9. Bediüzzaman Karşısında Gizli İfsad Komiteleri ve Süfyaniyetin Mahiyeti, İttihat Yayınları, İstanbul.

 10. Bediüzzaman Kimdir?, Selahattin Yaşar, Gençlik Yayınları, İstanbul 1994.

 11. Bediüzzaman Said Nursî Olayı: Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim, Şerif Mardin, İletişim Yayınları, İstanbul 1990.

 12. Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi, Zekeriya Kitapçı, Kuzucular Ofset, Konya 1998.

 13. Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi, Safa Mürsel , Yeni Asya Yayınları, İstanbul [1980].

 14. Bediüzzaman Said Nursî ve Nurculuk, Dr. Semir Recep, Sözler Yayınevi, İstanbul.

 15. Bediüzzaman Said Nursî ve Nurculuk, İhsan Işık, Ünlem Yayınları, İstanbul 1990.

 16. Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur, M. A. Hamit, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul.

 17. Bediüzzaman Said Nursi, Hekimoğlu İsmail, Denge Yayınları, İstanbul 1998.

 18. Bediüzzaman Said Nursî, Vecihi Nur, Sim Yayınları,

 19. Bediüzzaman Said Nursî, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1989.

 20. Bediüzzaman Said Nursî’nin Hayatı, Davası, Eseri, Burhan Bozgeyik, Risale Yayınları, İstanbul 1995.

 21. Bediüzzaman Said-i Nursî-Mufassal Tarihçe-i Hayatı-I-III, Abdülkadir Badıllı, Timaş Yayınları, İstanbul 1990.

 22. Bediüzzaman Üniversitesi, Necmettin Şahiner, Timaş Yayınları, İstanbul 1998.

 23. Bediüzzaman ve Milliyetçilik, Zekeriya Yıldız, Timaş Yayınları, İstanbul 1995.

 24. Bediüzzaman ve Siyaset, Bekir Berk, Timaş Yayınları, İstanbul 1993.

 25. Bediüzzaman ve Şark Düşünceleri, Adem Ölmez, Sebahaddin Yaşar, Kâmil Harman, M. Emin Üner, Yaşar İnceyol, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1998.

 26. Bediüzzaman ve Tasavvuf, Mehmet Kırkıncı, EKEV Yayınları, Erzurum 1998.

 27. Bediüzzaman, İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1993.

 28. Bediüzzaman’dan Sosyal Meselelerimiz, Mustafa Kırıkçı, Emre Matbaacılık, İstanbul 1995.

 29. Bediüzzaman’ı Gören Hanımlar, Nuriye Çeleğen, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1987.

 30. Bediüzzaman’ın İktisadi Görüşleri, Aziz Kutlar, Tebliğ Yayınları, İstanbul 1986.

 31. Bediüzzaman’dan Hapishane Mektupları, Necmettin Şahiner, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 32. Bediüzzaman’dan Sosyal Meselelerimiz, Mustafa Çıkrıkçı, Türdav Yayınları, İstanbul.

 33. Bediüzzaman’dan Tesbitlerle Türk-Kürt Kardeşliği, M. Latif Salihoğlu, Gençlik Yayınları, İstanbul.

 34. Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım, Mehmet Kırkıncı, Zafer Yayınları, İstanbul 1993.

 35. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hilafet, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1993.

 36. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hürriyet, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1993.

 37. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Milliyetçilik, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1994.

 38. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Kadere İman, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1995.

 39. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Kıyamet Alâmetleri, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1993.

 40. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölüm, Cenaze, Kabir, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1995.

 41. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölümden Sonra Diriliş, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1996.

 42. Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset, İsmail Mutlu, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1994.

 43. Bediüzzaman’ın Hayatı, Abdurrahman Nursî, Nûbihar Yayınları, İstanbul 1993.

 44. Bediüzzaman’ın Mesajı, Burhan Bozgeyik, Risale Yayınları, İstanbul 1995.

 45. Bediüzzaman’ın Volkan Yazıları, O. Resulan, Nûbihar Yayınları, İstanbul 1997.

 46. Belgelerle Bediüzzaman’ın Kabir Olayı, Necmettin Şahiner, Timaş Yayınları, İstanbul 1996.

 47. Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim, İbrahim Ethem Deveci, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1994.

 48. Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî, Necmettin Şahiner, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1991.

 49. Biz Suçlu muyuz? Hakkın Müdafaası, Sabahaddin Aksakal, yeni Asya Yayınları, İstanbul 1973.

 50. Cihad Sahasında Bediüzzaman, Mehmet Kırkıncı, Zafer Yayınları, İstanbul 11993.

 51. Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı, Cemal Kutay, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1980.

 52. Darü’l Harp Nedir?, Mehmet Kırkıncı, Cihan Yayınları, İstanbul 1986.

 53. Din Işığı Altında Nurculuğun İçyüzü, Faruk Güventürk, Okat Yayınevi, İstanbul 1964.

 54. Din Işığında Yobazlık ve Atatürkçülük, Faruk Güventürk-Fuat Kadıoğlu, Ulusal Basımevi, Ankara 1967.

 55. Din ve Siyaset (Risale-i Nur’dan Derleme), Barla Neşriyat, Ankara.

 56. Edebi Sanatlar, Necmeddin Şahiner, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1975.

 57. Eğitimde Bediüzzaman Modeli, Halit Ertuğrul, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1994.

 58. Gerçek Bediüzzaman ve Doktrinleri, Seyfi Güzeldere, Toker Matbaası, İstanbul 1966.

 59. Gericilik ve Ötesi, Fuat Kadıoğlu, Bingöl Basımevi, Zonguldak 1965.

 60. Hakiki Hürriyet Rejimi İslam ve Demokrasi, Ali Kemal Nusret, İttihat Yayıncılık, İstanbul 1993.

 61. Hakkın Müdafaası İçin, Sabahaddin Aksakal, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1973.

 62. Hanımların Gözüyle Bediüzzaman, Nuriye Çeleğen , Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1995.

 63. Haşir Risalesi Nasıl Yazıldı, Necmeddin Şahiner, Zafer Yayınları, İstanbul 1997.

 64. Hatıralarda Bediüzzaman, Necmeddin Şahiner, Vural Yayıncılık, İstanbul 1997.

 65. İrşad Sahasında Bediüzzaman, Mehmet Kırkıncı, Cihan Yayınları, İstanbul 1992.

 66. İslam Aleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman’dan Çözümler, Prof. Dr. İbrahim Canan, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1993.

 67. İslam Dininden Ayrılan Cereyanlar: Nurculuk, Neda Armaner, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1964.

 68. İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 69. İslam Önderlerinden Bediüzzaman Said Nursi ve Eseri, İhsan Kasım Salihi, trc: Aziz Hatiboğlu, Işık Yayınları, İzmir 1993.

 70. İslam, Batı ve Risale-i Nur, Meryem Weld, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1986.

 71. İslamcılık Cereyanı, Tarık Zafer Tunaya, İstanbul 1962.

 72. İttihad-ı İslâm, İttihat Yayınları, İstanbul.

 73. Kader Nedir?, Mehmet Kırkıncı, Zafer Yayınları, İstanbul 1993.

 74. Keçe Külâhlılar Geliyor, Burhan Bozgeyik, Çile Yayınları, İstanbul.

 75. Kim Cumhuriyetçi? Bediüzzaman mı? Mustafa Kemal mi?, Burhan Bozgeyik, Timaş Yayınları, İstanbul 1998.

 76. Kirazlımescid Sokağı, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya Yayınları, İstanbul.

 77. Laikliğin Neresindeyiz, Safa Mürsel, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1982.

 78. Manzum Küçük Sözler, Arif Aslan, Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1997.

 79. Menakab-ı Bediüzzaman Said Nursî, M. Sadık Erdağı, Barla Neşriyat, Ankara.

 80. Muhabbet Fedaileri, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1998.

 81. Müsamahada Ölçü, İttihat Yayınları, İstanbul.

 82. Nurcular Arasında Bir Ay, Yılmaz Çetiner, Varlık Yayınları, İstanbul 1964.

 83. Nurcular, İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1994.

 84. Nurdan İşaretler, (Zafer Araştırma Grubu), İstanbul 1993.

 85. Nurs Köyünden Dünyaya, Velihan Bahadır, Veli Yayınları, İstanbul 1994.

 86. Nurs Yolu, cild I-II, Necmettin Şahiner, Anahtar Yayıncılık, İstanbul 1994.

 87. Resimlerle Bediüzzaman Albümü, Necmettin Şahiner, Timaş Yayınları, İstanbul 1996.

 88. Risale-i Nur Cevap Veriyor (2 cild), İttihat Yayınları, İstanbul.

 89. Risale-i Nur Külliyatı’ndan Damlalar, Anahtar Yayıncılık.

 90. Risale-i Nur Müellife Said Nursi, Eşref Edip, Sözler Yayınevi, İstanbul 1990.

 91. Risale-i Nur Tarikat Hakkında Ne Diyor?, İttihat Yayınları, İstanbul.

 92. Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî’den Siyaset Rehberi, Ahmet Koç, Hira Yayınları,

 93. Risale-i Nur ve Tarikat, Şaban Döğen, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1996.

 94. Risale-i Nur’da 3 Vazife: İman, Hayat, Şeriat, İttihat Yayınları, İstanbul.

 95. Risale-i Nur’da Geçen Âyet ve Hadisler, Bahaeddin Sağlam, Tûr Yayınları, İstanbul.

 96. Risale-i Nur’da Kadın ve Evlilik, Nûn Yayıncılık,

 97. Risale-i Nur’da Kur’ân Mucizesi, Dr. Muhammed Refiî Kileci, İz Yayıncılık, İstanbul 1998.

 98. Risale-i Nur’da Tasavvuf, M. Şefik Korkusuz, Menzil Yayınları,

 99. Risale-i Nur’dan Bir Toplumsal Barış Önerisi, Dr. Ali Mermer, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1997.

 100. Risale-i Nur’dan Dualar (Tercüme), Dr. Abdülaziz Hatip, Gençlik Yayınları, İstanbul 1994.

 101. Risale-i Nur’dan Fıkhî Tespitler, Ahmed Ersöz , Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 102. Risale-i Nur’dan İktisadî Prensipler, M. Abidin Kartal, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1995.

 103. Risale-i Nur’dan İlmî ve İmanî Tahliller, Cemal Doğan, Âlem Yayıncılık, İstanbul 1993.

 104. Risale-i Nur’dan Orijinal Tespitler, Dr. Şadi Eren, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 105. Risale-i Nur’dan Vecizeler, Derleyen: Şaban Döğen, Gençlik Yayınları, İstanbul.

 106. Risale-i Nur’un Kudsî Kaynakları, Abdülkadir Badıllı, Envar Neşriyat, İstanbul 1992.

 107. Risale-i Nur’un Mahiyeti ve Sadeleştirme Meselesi, İttihat Yayınları, İstanbul.

 108. Ruh Nedir?, Mehmet Kırkıncı, Zafer Yayınları, İstanbul 1993.

 109. Sahte Peygamber Said Nursi ve Nurculuk, Ziya Ersay, Şehir Matbaası, Tire 1964.

 110. Said Nur, Eşref Edip, Sebilürreşad Yayınevi, İstanbul 1958.

 111. Said Nursî ve Risale-i Nur’un Meslek Düsturları, İttihat Yayınları, İstanbul.

 112. Said Nursi, İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1993.

 113. Said Nursî, Osman Yüksel Serdengeçti, Kamer Yayınları, İstanbul 1992.

 114. Said-i Nursi ve Kürt Sorunu, Malmisanij, Doz Yayınları, İstanbul 1991.

 115. Sarıklı Mücahitler, Kadir Mısıroğlu, Sebil Yayınevi, İstanbul 1972.

 116. Sekülerleşme Krizi ve Bediüzzaman, Bünyamin Duran, Timaş Yayınları, İstanbul 1997.

 117. Siyaset ve İman Hizmeti, İttihat Yayınları, İstanbul.

 118. Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu, Sadık Albayrak, Risale Yayınları, İstanbul 1989.

 119. Siyasi Düşünce Tarihi Işığında Bediüzzaman Said Nursî, Safa Mürsel, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1989.

 120. Son Devrin din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük doğu Yayınları, İstanbul 1977.

 121. Son Devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu, İstanbul.

 122. Son Devrin İslam Akademisi, Sadık Albayrak, Şamil Yayınevi, İstanbul 1972.

 123. Son Şahitler (4 Cild), Necmettin Şahiner , Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1993.

 124. Sorularla Bediüzzaman Said Nursî (2 cild), Mutlu Yayıncılık, İstanbul 1995.

 125. Söz Bediüzzaman’ın, Şaban Döğen, Gençlik Yayınları, İstanbul 1996.

 126. Şahitlerin Dilinden Bediüzzaman, Necmettin Şahiner, Timaş Yayınları, İstanbul 1998.

 127. Tarikatlar, Ahmet Güner, Milliyet Yayınları, İstanbul 1986.

 128. Tefekkürname-Marifetname Bediüzzaman Said Nursî (Tercüme), Dr. Abdülaziz Hatip, Gençlik Yayınları, İstanbul.

 129. Tefsir,Kelam ve Fıkıh Açısından Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur, Muhsin Abdülhamid, trc: Abdülaziz Hatip, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1993.

 130. Türk ve Dünya Aydınlarının Gözüyle Nurculuk Nedir?, Necmeddin Şahiner, Yani Asya Yayınları, İstanbul 1990.

 131. Türkiye’de Din Kavgası, Sadık Albayrak, Medrese yayınları, İstanbul 1980.

 132. Türkiye’de Gerici Akımlar Ve Nurculuğun İçyüzü, Çetin Özek, Varlık Yayınları, İstanbul 1964.

 133. Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi I-II, İsmail Kara, Risale Yayınları, İstanbul 1987.

 134. Türkiye’de Nurculuk Davası, Av. Bekir Berk, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1975.

 135. Türkiyede Siyasi Partiler, Tarık Zafer Tunaya, Arba Yayınları, İstanbul 1997.

 136. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 137. Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi, Rohat, Fırat Yayınları, İstanbul 1991.

 138. Ümitvar Olunuz, Mehmet Dikmen, Cihan Yayınları, İstanbul.

 139. Yolumuzu Aydınlatan Işık, Zübeyir Gündüzalp , Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1990.

 140. Yurdun Durumu Üzerine Rapor, Varlık Yayınları, İstanbul 1965.

 141. Zafer Bizimdir, Av. Bekir Berk, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1973.

 142. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem, S. Köşk- Z. Usluer, Anahtar Yayıncılık.

 143. Zamanın Sesi, İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1993.

 144. Zindanda Şahlanış, Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Asya Yayınları, İstanbul.

Makaleler

 1. Abdülgafûr Mahmud Mustafa Ca’fer, Bediüzzaman Said Nursî Düşüncesinde İ’câz-ı Kur’ân,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 2. Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman ve Din Tılsımları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3,
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 3. Adem Ölmez, Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik, Köprü, Sayı:
  63/Yaz 1998.

 4. Adem Ölmez, Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve “Usul-Ü Meşveret” Tartışmaları, Köprü,
  Sayı: 58/Bahar 1997.

 5. Adem Ölmez, Osmanlıdan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı:
  61/Kış 1998.

 6. Ahmed Behcet, Bediüzzaman ve İslâm Dâvâsı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya
  Yayınları, İstanbul 1996.

 7. Ahmed Behçet, Bediüzzaman’ın Hizmet Hayatına Kısa Bir Bakış, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 8. Ahmet Behçet, Said Nursi ve Gurbet, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 9. Ahmet Dursun, Tebliğ ve Edebiyat, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 10. Ahmet Dursun, Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 11. Ali Ferşadoğlu, Bediüzzaman’a Göre Günümüzde Hizmet ve Metodu-Cihad-ı Manevi: İrşad ve
  Tebliğ, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 12. Araş. Gör. Kadir Canatan, Ekolojik Krizin Paradigmatik Arkaplanı ve Said Nursi’nin Kozmoloji Öğretisi,
  (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 13. Araş. Gör. Vehbi Karakaş, Kur’an’ın Tercümesi, Türkçe İbadet ve Bediüzzaman, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 14. Atilla Yargıcı, Dindar Cumhuriyet Arayışları, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 15. Azra Kasımoviç, Bediüzzaman’a Göre Hürriyet, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 16. Bengisu İlgen, Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazları, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 17. Cahit Külekçi, Risale-ı Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 18. Cecilia Meryem Demir, Çağın Düşünürü Bediüzzaman, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3,
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 19. D. Mehmet Doğan, 20. Yüzyılda Türkiye’de İslâmdan Arıtma Uygulamaları Karşısında İslâmî
  Tebliğin Araçları ve Bediüzzaman Said Nursî, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1996.

 20. Doç . Dr. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman’ın Tespitleri Işığında doğu ve Güneydoğu
  Hadiselerinin Gerçek Reçetesi, Panel I-İslâm Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya
  Yayınları, İstanbul 1992.

 21. Doç. Dr. Abdülaziz Bayındır, Kur’ân’ı Öne Çıkarmak, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 22. Doç. Dr. Ahmed Akgündüz, Yeni Bir İman Mektebi Olarak Risale-ı Nur, İslam Düşüncesinin 20.
  Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1992.

 23. Doç. Dr. Ahmed Davutoğlu, Bediüzzaman ve 20. Yüzyılda İslâm Dünyasının Siyasası,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 24. Doç. Dr. Ahmet Akgündüz, Yanlış Tanıtılmaya Çalışılan Bir Dâhi, Panel I-Vefatının 30.
  Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 25. Doç. Dr. Bilal Kuşpınar, Bediüzzaman Said Nursî’nin Tasavvuf Değerlendirmesi, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 26. Doç. Dr. Bünyamin Duran, “Direnme Hakkı” ve Bediüzzaman’ın “Siyaset”e Yaklaşımı, Köprü,
  Sayı: 50/Bahar 1995.

 27. Doç. Dr. Bünyamin Duran, “İman Safhası”ndan “Şeriat Safhası”na; Ya Da “Esnaf İslamı”Indan
  “Seçkinci (Müçtehid) İslamı”Na, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 28. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman, “Avf Meslek Ahlâkı” ve “İ’la-ı Kelimetullah”,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 29. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Bilim ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 30. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Gazali ve Bediüzzaman’da “Hoşgörü” ve “Tahammül”, Köprü,
  Sayı: 57/Kış 1997.

 31. Doç. Dr. Bünyamin Duran, Irkçılık, Ulusçuluk, Milliyetçilik ve Müslümanca Tavır, Köprü,
  Sayı: 52/Güz 1995.

 32. Doç. Dr. Bünyamin Duran, İbn Rüşd ve Bediüzzaman’da Tabiat ve Tevhid, Köprü, Sayı:
  54/Bahar 1996.

 33. Doç. Dr. Celal Celalizâde, Bediüzzaman ve Muhammed İkbal’in Fikirlerinin Mukayesesi,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 34. Doç. Dr. Cezmi Eraslan, Millî Mücadelede Bediüzzaman Said Nursî, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 35. Doç. Dr. Davut Aydız, Kur’an ve Risale-ı Nur’a Göre Çevre, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 36. Doç. Dr. Davut Dursun, Toplumsal Muhalefetin Temsilcisi Olarak Bediüzzaman Said Nursî,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 37. Doç. Dr. İbrahim Özdemir, Bediüzzaman ve Çevre Anlayışı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 38. Doç. Dr. İsmail Kıllıoğlu, Tabiat Felsefesi Açısından Bediüzzaman Said Nursî’de Tabiatın
  Temellendirilmesinde “Ene” Kavramı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1996.

 39. Doç. Dr. Osman Cilacı, Risale-ı Nur Açısından Dua ve Ubudiyyet Kavramları, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 40. Doç. Dr. Osman Cilacı, Risale-ı Nur’un Kitab-ı Mukaddese Getirdiği Yorumlar, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 41. Doç. Dr. Sâmî Afîfî Hicâzî, Bediüzzaman’ın Düşünce Sisteminde Tevhid, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 42. Doç. Dr. Ursula Spuler, Hıristiyan-İslâm Diyaloğu, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden
  Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 43. Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Nur Risalelerine Göre Said Nursî’nin Kelâmî Görüşleri,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 44. Doç. Dr. Ziyad Ed-Değamin, Bediüzzaman Said Nursi’ye Göre Kur’an’ın Mu’cizeliğini Açıklama
  Metodu, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 45. Doç. Dr. Ziyad Halil Muhammed Ed-Değamin, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Kur’ân’ın Mûcizeliğini
  Açıklama Metodu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 46. Dr. Ahmed Halid Şükrî, Bediüzzaman’a Göre Kur’ân-ı Kerimin İ’câz Yönleri,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 47. Dr. Ahmet Halit Şükri, Risale-ı Nur Açısından Kur’an’daki Tekrarların Hikmeti, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 48. Dr. Ahmet Muhammed Müflih El Kudat, Bediüzzaman’a Göre Kur’an’daki Tekrarların Hikmeti,
  (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 49. Dr. Ali Mermer, Risale-ı Nur’da Marifetullah Yolları, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3,
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 50. Dr. Ali Mermer, Risale-ı Nur’dan Bir Toplumsal Barış Önerisi, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 51. Dr. Colin Turner, Bir İman İnkılabı Olarak Risale-ı Nur, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman
  Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 52. Dr. Colin Turner, Müceddidlik ve Bediüzzaman, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması
  ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 53. Dr. Colin Turner, Risale-ı Nur’da Kayyumiyet Kavramı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 54. Dr. Firdevs Ebu Al Muati Al Mursi, Kur’an ve Çevre, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 55. Dr. Hakan Yalman, Dünyevileşmenin Üç Yüzü, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 56. Dr. Hakan Yalman, Mânâ-yı Harfi İle Siyaset, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 57. Dr. Hakan Yalman, Milliyetçiliğin Psikososyal Analizi, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 58. Dr. Hasan Abbas Zeki, Bediüzzaman’ın Tebliğ Metodu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3,
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 59. Dr. Hasan El-Emrânî, Mesnevî-ı Nuriye Metinlerinin Poetik Yönü, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 60. Dr. İbrahim Özdemir, Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine, Köprü, Sayı:
  57/Kış 1997.

 61. Dr. İlyas Üzüm, Risale-ı Nur’un, Kur’an-ı Kerim’deki Kıssaları Anlamaya Yönelik
  Metodu, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 62. Dr. İmtiyaz Yusuf, Bediüzzaman’ın Söyleminde Allah’ın Varlığına İman: Risale-ı Nur Üzerine
  Bir Çalışma, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 63. Dr. Mustafa Abu Sway, Bediüzzaman’a Göre Ehl-ı Kitap, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 64. Dr. Osman Özkul, Eğitimde Dini ve Dünyevi Dengesi, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 65. Dr. Rauf Samiali, İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 66. Dr. Wolf D. Ahmed Aries, Bir Kilise Toplumunda Kilisesizlik Terübeleri ve 30 Yıllık Diyaloğun
  Yansımaları, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 67. Dr. Yamina B. Mermer, Bilim Hermenütik Boyutu, Risale-ı Nur’a Dayalı Kritik Bir Analiz, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 68. Dr. Yamina Bouguenaya Mermer, Risale-ı Nur’da Sebep-Sonuç İlişkileri, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 69. Dr. Yamina Mermer, Barışın İnanç Temelleri, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 70. Ebu’l-Hasen En-Nedvî, Bediüzzaman ve Dâvâsı, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni
  Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 71. Edib İbrahim Debbağ, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Marifet Teorisi, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 72. Edip İbrahim Debbağ, Bediüzzaman ve İman Edebiyatı, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden
  Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 73. Gökçe Ok, Risale-ı Nur’un Fen İlimleri Felsefesine Bakış Açısıyla İlgili Bir Deneme, Köprü,
  Sayı: 49/Kış 1995.

 74. Hakan Yalman, Cumhuriyet İnsanı, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 75. Hakan Yalman, İnsan İnsana Tebliğ, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 76. Hakan Yalman, Risale-ı Nur ve Positivizm, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 77. Hakan Yalman, Risale-ı Nur’da Şeriat-ı Fıtriye Üzerine, Köprü, Sayı: 48/Sonbahar 1994.

 78. Hasan Abdurrahman Bekir, Risale-ı Nur’da Tefsir, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 79. Hatice En-Nebravi, Risale-ı Nur’a Göre İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 80. Hüseyin Asur, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an ve Bilgi Teorisi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 81. Hüseyin Âşûr, Bediüzzaman’a Göre Öldükten Sonra Dirilişin İsbatı, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 82. Hüseyin Âşur, Bediüzzaman’ın Tabiatçılara Karşı Müdafaa Stratejisi, İslam Düşüncesinin
  20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1992.

 83. Hüseyin Özdemir, Osmanlıdan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman, Köprü, Sayı:
  65/Kış 1999.

 84. İlhami Koçkan, Meşveretten Cumhuriyete, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 85. İnci Şirvan, Risale-ı Nur’da İktisat, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 86. İntizam Seyda Durgun, Dünyada ve Türkiye’de İslamiyet, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 87. Kâmil Köse, Demokrasi Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi, Köprü, Sayı: 52/Güz
  1995.

 88. Kâzım Güleçyüz, 1923’ten Günümüze Risale-ı Nur ve Devlet, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 89. Kâzım Güleçyüz, Meşihattan Diyanete, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 90. Kemal Kumandaş, Risale-ı Nur’da Mücahede ve Mücadele, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 91. Köprü, Abdülkadir Badıllı İle Mülakat, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 92. Köprü, Neden Şeriat, Köprü, Sayı: 48/Sonbahar 1994.

 93. Köprü, Risale-ı Nur’a Doğru, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 94. Kutb Mustafa Senû, Bediüzzaman ve İçtihad Meselesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3,
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 95. M. Emin Üner, Alevilik: XIV. Yüzyıla Kadar Tarihi Gelişimi ve Yavuz Devri Osmanlı İran İlişkilerindeki
  Rolü, Köprü, Sayı: 62/Bahar 1998.

 96. M. Hakan Yavuz, Risale-ı Nur’da Çok Kimliklilik ve İslâm Kimliği, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 97. M. Hakan Yavuz, Yayına Dayalı İslâmî Söylem ve Modernlik: Nur Hareketi, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 98. M. Nuri Eminler, Külliyatı Anlamaya Dair, Köprü, Sayı: 51/Yaz 1995.

 99. M. Salim Abdullah, Said Nursî İle Manevî Karşılaşmam, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman
  Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 100. Mary Weld (Şükran Vahide), İslâmı Batıya Takdim Modeli Olarak Bediüzzaman’ın Eserleri, İslam
  Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri),
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 101. Mary Weld, Batı Gözüyle Risale-ı Nur’un Ehemmiyeti, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman
  Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 102. Mesut Toplayıcı, İslam ve Demokrasi, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 103. Metin Karabaşoğlu, “Müspet Milliyetçilik” Var Mı?, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 104. Metin Karabaşoğlu, Bilime Nasıl Bakmalı?, Köprü, Sayı: 53/Kış 1996.

 105. Metin Karabaşoğlu, Devletçilik: Bir Zihniyetin Anatomisi, Köprü, Sayı: 58/Bahar 1997.

 106. Metin Karabaşoğlu, Gecikmiş Bir Cihad Çağrısı, Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 107. Metin Karabaşoğlu, Hoşgörünün Adresi, Köprü, Sayı: 57/Kış 1997.

 108. Metin Karabaşoğlu, Kim Kime Muhtaç? Aydınlar Mı Risale-ı Nur’a, Risale-ı Nur Mu Aydınlara?,
  Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 109. Metin Karabaşoğlu, Kur’an’a Hazırlık Okulu:Risale-ı Nur, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 110. Metin Karabaşoğlu, Siyaset Nedir, Ne Değildir?, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 111. Muhammed Bozdağ, “Ümmetin” Yerine İkame Edilen “Millet”, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 112. Muhammed Bozdağ, Bediüzzaman ve Siyaset, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 113. Muhammed Bozdağ, Risale-ı Nur’a Dair Birkaç Mesele, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 114. Muhammed Gür, Ekranlar Nurlanıyor Mu?, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 115. Muhammed Halid, Nursi’ye Göre Kur’an ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 116. Muhammed Rüşdi Ubeyd, Risale-ı Nur’da Eğitim Metotları, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 117. Muhammed Rüşdî Ubeyd, Said Nursî Düşüncesi “Çağdaş Bir Yaklaşım”, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 118. Muhammed Said Ramazan El-Buti, Bediüzzaman’ın Hayatında Siyaset Yoluyla İslam’a Davet Tecrübesi,
  Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 119. Murat Çiftkaya, Sekülarizasyonun Üç Halkası: Benlik, Tabiat, Devlet, Köprü, Sayı: 58/Bahar
  1997.

 120. Murat Sönmez, Risale-ı Nur’da Roman ve Şiir Düşüncesi, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 121. Mustafa Oral, Tabiat, Sanat ve Tevhid, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 122. Mustafa Özcan, Risale-ı Nur ve İhvan-ı Müslimin: İki Mektep, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 123. Mücahit Bilici, Kayyumiyet ve Esir Maddesi, Köprü, Sayı: 54/Bahar 1996.

 124. Mücahit Bilici, Modern Dünyanın Yeni Dini:Milliyetçilik, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 125. Mücahit Bilici, Risale-ı Nur:The Tefsir, Köprü, Sayı: 50/Bahar 1995.

 126. Nazmi Eroğlu, Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 127. Necmeddin Şahiner, Doğunun Kurtuluşunda Bediüzzaman Faktörü, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 128. Nejat Turhan, Mesut Bir Sığınağa Kaçmak, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 129. Nejat Turhan, Risale-ı Nur’u Anlayamayış ve Anlatamayışımızın Sebepleri, Köprü, Sayı:
  49/Kış 1995.

 130. Nihat Derindere, Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi, Köprü, Sayı: 64/Güz 1998.

 131. Nihat Derindere, İnsanı Yaralayan Binyıl, Köprü, Sayı: 69/Kış 2000.

 132. Nihat Derindere, Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-ı Mebusan, Köprü, Sayı: 65/Kış
  1999.

 133. Ord. Prof. Dr. Anna Masala, Mevlânâ’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi, İslam Düşüncesinin
  20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1992.

 134. Osman Gökmen, Trajik ve Taklit Üzerine, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 135. Osman Özkul, Risale-ı Nur’da Fen Kavramı Üzerine Bir Deneme, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 136. Ömer Faruk Uysal, Beşeri Yaşama Devirleri; Muhtasar Dünya Tarihi, Köprü, Sayı: 69/Kış 2000.

 137. Ömer Faruk Uysal, Hizmet Metodu Olarak Cemaat ve Cemiyet, Köprü, Sayı: 63/Yaz 1998.

 138. Ömer Faruk Uysal, Osmanlıyı Anlamak, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 139. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman’ın Tespitleri Işığında Doğu ve Güneydoğu
  Hadiselerinin Gerçek Reçetesi, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 140. Prof. Dr. Abdullah Özbek, İnsanı Tanımanın Önemi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 141. Prof. Dr. Abdülaziz Bergus, Nursi’ye Göre Medenileşme Sürecinin Bilimsel İzahları, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 142. Prof. Dr. Abdülaziz Şahbar, Risale-ı Nur Açısından Kur’an ve Ehl-ı Kitap, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 143. Prof. Dr. Abdülmu’ti Beyyumi, Bediüzzaman Said Nursi Perspektifinde Kur’an’ın Asrımızdaki
  Fonksiyonu, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 144. Prof. Dr. Abdülvedud Çelebi, Bediüzzaman’da Tecdit ve Islâh Metodu, İslam Düşüncesinin 20.
  Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1992.

 145. Prof. Dr. Abdülvedûd Çelebî, Hutbe-ı Şâmiye Işığında İslâm Birliği, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 146. Prof. Dr. Abdürrezzak Abdurrahman Es-Sa’dî, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Dil Yönüyle İ’câz-ı
  Kur’ân, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 147. Prof. Dr. Abid Tevfik El-Haşimi, Bediüzzaman’ın İhlası ve Kur’an’a Daveti, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 148. Prof. Dr. Âdem Tatlı, Bediüzzaman’ın Eğitim Metodu, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 149. Prof. Dr. Âdem Tatlı, Günümüzde İslâm Tefekkürünün Temsilcisi Bediüzzaman Said Nursî’nin
  Fen ve Teknik Meselelere Yaklaşım Tarzı, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri
  ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 150. Prof. Dr. Ahmed Abdurrahim Es-Sâyih, Bediüzzaman Said Nursî’de Mârifetullah Ufukları,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 151. Prof. Dr. Ahmed Abdürrahim, Es-Sayih Risale-ı Nur Işığında Kur’an Diyaloğu, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 152. Prof. Dr. Ahmed Abdürrahim, İmanın Kuvvetlenmesinde Bediüzzaman Faktörü, İslam Düşüncesinin
  20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1992.

 153. Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Risale-ı Nur Hareketi, Tarikat Mı, Cemiyet Mi, Cemâat Mı? ,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 154. Prof. Dr. Ahmed Ebu Zeyd, Bediüzzaman’a Göre Kur’an İ’cazının Tecdid Yönleri, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 155. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Risale-ı Nur’da Barış ve Kardeşliğin Önemli Bir Faktörü :
  Milliyetçilik Anlayışı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 156. Prof. Dr. Alâaddin Başar, Bir Ömrün Değişmez Prensibi Müsbet Hareket, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 157. Prof. Dr. Alaaddin Başar, Irklar Ötesi Dava, Köprü, Sayı: 52/Güz 1995.

 158. Prof. Dr. Ali El-Kettânî, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Cihad, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 159. Prof. Dr. Ali Laga, Kur’an-ı Kerim ve Semavi Kitaplar, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 160. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İlim Anlayışı ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından
  Risale-ı Nur’ların Bir Değerlendirmesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1996.

 161. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, İlim Anlayışı ve İlimlerin Sınıflandırılması Açısından
  Risale-ı Nurların Bir Değerlendirilmesi, Köprü, Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 162. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Nursi’s Conception Of Sciences, Köprü, Sayı: 65/Kış 1999.

 163. Prof. Dr. Amer Al Roubaie, Nursi’ye Göre Müslümanlara Uygulanan Uluslar Arası Ekonomik
  Ambargoların Kritiği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 164. Prof. Dr. Aşrati Süleyman, Risale-ı Nur’un Kur’an’a Bakışı, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 165. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman’da Sekülerleşme Yada Dünyalılaşma Olgusu, Köprü,
  Sayı: 59-60/Yaz-Güz 1997.

 166. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Bediüzzaman’ı Anlayabilmek İçin Gazaliyi Anlamak, Köprü, Sayı:
  61/Kış 1998.

 167. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Maturidi’den Bediüzzaman’a İnsan Hürriyeti, Köprü, Sayı: 64/Güz
  1998.

 168. Prof. Dr. Bünyamin Duran, Meşru Demokrasi, Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 169. Prof. Dr. Dale F. Eickelman, Müslüman Toplumlarda Kur’an Yorumları, Kamusal Alan ve Entelektüeller,
  (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 170. Prof. Dr. Enis Ahmed, Bediüzzaman Said Nursî ve Çağdaş İslâm Düşüncesindeki Etkisi,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 171. Prof. Dr. Ganim Kuduri El Ahmed, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an’da Tekrarlar, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 172. Prof. Dr. Hasan El Emrani, Belagat Açısından Kur’an’daki Tekrarlar, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 173. Prof. Dr. İbrahim Canan, Bediüzzaman Said Nursî’nin Medeniyet Görüşü, Panel I-Vefatının
  30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul
  1993

 174. Prof. Dr. İbrahim Canan, Bediüzzaman’a Göre İslâm Âleminin Ana Meseleleri ve Çözüm Yolları,
  İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri),
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 175. Prof. Dr. İbrahim Cânan, Bediüzzaman’da Sahabe Telakkîsi, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 176. Prof. Dr. İmadüddin Halil, Bediüzzaman’ın Edebî Güzelliği, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 177. Prof. Dr. İmadüddin Halil, Risale-ı Nur’da Resûlüllah (A. S. M. ) , Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 178. Prof. Dr. İrfan Abdülhamit Fettah, Bediüzzaman ve Gazali, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 179. Prof. Dr. John O. Voll, Müslüman Toplumlarda Tecdid: Bediüzzaman ve 1950’lerde Din, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 180. Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Risale-ı Nur’a Göre Kur’an’ın Tazeliği, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 181. Prof. Dr. Mehdiyye Emnuh,, Risale-ı Nur Perspektifinde İnsan Problemleri, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 182. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Risale-ı Nur’da “Kötülük” Problemi, Köprü, Sayı:
  59-60/Yaz-Güz 1997.

 183. Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Risale-ı Nur’da “Kötülük” Problemi, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 184. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Bediüzzaman’ın Siyasi ve Sosyal Görüşleri Işığında Cumhuriyet
  İdealinin Anahtarı, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi
  (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 185. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Bilgi Çağı’nda İslâm Bilimi ve Bediüzzaman, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 186. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, İngiltere’nin Osmanlı Türkiyesine Yönelik “Psikolojik Savaşı”
  ve Said Nursî, 1909-22, Panel I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki
  Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 187. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Kimlik Krizine Bediüzzaman’ın Getirdiği Çözümler, Panel I-İslâm
  Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 188. Prof. Dr. Muhammed Harb, Bediüzzaman Said Nursî: Dâvâsı, Evrenselliği ve Cihad Anlayışı Işığında
  Ortadoğu Meselesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 189. Prof. Dr. Muhammed Said Ramazan El-Bûtî, Bediüzzaman’ın Hayatında İslâma Dâvet Tecrübesi,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 190. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Bediüzzaman Said Nursî: Modern Asrın Kelâm Âlimi, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 191. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Bediüzzaman’ı Anlamalıyız, Köprü, Sayı: 49/Kış 1995.

 192. Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid, Risale-ı Nur Açısından Kur’an’da Bilgi Teorisi, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 193. Prof. Dr. Musa İsmail Basit, Risale-ı Nur’da Kur’an Kıssaları, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 194. Prof. Dr. Musa Kâzım Yılmaz, Bediüzzaman’ın Tefsir Anlayışı, Köprü, Sayı: 54/Bahar
  1996.

 195. Prof. Dr. Mustafa Baktır, Bediüzzaman’a Göre İçtihad, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu
  3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 196. Prof. Dr. Mustafa Binhamza, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Ölüm Felsefesi, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 197. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Bediüzzaman’da Kardeşlik ve Birlik Çağrısı, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 198. Prof. Dr. Oliver Leaman, İhya Literatüründe Said Nursi’nin Yeri, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 199. Prof. Dr. Sabahattin Zaim, İktisad Risalesi, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1996.

 200. Prof. Dr. Sadık Kılıç, Derin Ekoloji Bağlamında Risalelerin Mesajı, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 201. Prof. Dr. Sadrettin Gümüş, Risale-ı Nur’da Mana Yorumu (Te’vil), (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 202. Prof. Dr. Said Ramazan El-Buti, Kur’an ve Çağdaşlık, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 203. Prof. Dr. Sami Afifi Hicazi, Nursi’nin Nazarında Kur’an’ın Hitabı ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 204. Prof. Dr. Suad Yıldırım, Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğunu İspatta Bediüzzaman Said Nursî’nin
  Orijinal Bir Usûlü, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 205. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Bediüzzaman’ın Felsefeye Bakışı, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 206. Prof. Dr. Syed Muhammed Naguib Al Attas,, İslamın Dünyaya Bakışı ve Bediüzzaman’ın Eğitim
  Projesi, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 207. Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-ı Nur’un Metod ve Gayesi, Köprü, Sayı: 46/Bahar 1994.

 208. Prof. Dr. Şener Dilek, Risale-ı Nur’un Metod ve Gayesi, İslam Düşüncesinin 20. Asırda
  Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 209. Prof. Dr. Şerif Mardin, Bediüzzaman’ın Cihad Anlayışı Silahlı Mücadele Değildir, Panel
  I-Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi,
  İstanbul 1993

 210. Prof. Dr. Şerif Mardin, Kollektif Hâfıza ve Şuur, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması
  ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 211. Prof. Dr. Thomas Michel, S. J. , Bediüzzaman Said Nursi’nin Düşüncesinde Müslüman-Hıristiyan
  Diyaloğu ve İşbirliği, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 212. Prof. Dr. Ursula Spuler, Bediüzzaman Ekolü İlimleri Barıştırdı, Panel I-Vefatının 30. Yılında
  Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri, Sözler Yayınevi, İstanbul 1993

 213. Prof. Dr. Vehbi Zuhayli, Nursi’ye Göre Kur’an’ın Evrenselliği, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 214. Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, Kur’an Medeniyeti, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 215. Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Risale-ı Nur ve Orta Asya Gerçeği, (Yayınlanmamış Sempozyum
  Tebliği)

 216. Prof. Dr. Ziyad Al Daghamin, Nursi’ye Göre Kur’an’ın Maksatları, Analitik ve Kritik Bir Çalışma,
  (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 217. Prof. Dr. Abdülgafur Cafer, Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an, Köprü,
  Sayı: 54/Bahar 1996.

 218. Reşit Haylamaz, Kur’an’ın Evrensel Okunuşunda Risale-ı Nur Örneği, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 219. Bestami Said Çiftçi, Risale-ı Nur’un Taksonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme ve Müfredat Çalışması,
  Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 220. Sadık Yalsızuçanlar, “Sanat İnsanla Allah Arasında Bir Gizdir”, Köprü, Sayı: 55/Yaz
  1996.

 221. Safa Mürsel, Krizin Çözümünde İslâm ve Batı Medeniyetinin Sentezi, Panel I-İslâm Dünyasında
  Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 222. Safa Mürsel, Sistemler ve Bloklararası Münasebetlerde Bediüzzaman Said Nursî’nin Tavrı, İslam
  Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri),
  Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 223. Said İbrahim, Batıda Tebliğ ve İrşad, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları,
  İstanbul 1996.

 224. Selim Sönmez, “Türk Müslümanlığı” Kavramına Nasıl Bakılmalı?, Köprü, Sayı:
  66/Bahar 1999.

 225. Selim Sönmez, Risale-ı Nur’da Aleviliğe Dair Bir Deneme, Köprü, Sayı: 62/Bahar 1998.

 226. Şener Boztaş, İstanbul Siyaseti , Köprü, Sayı: 47/Yaz 1994.

 227. Şükran Vahide, Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Kur’an ve Kainat Kitabı, (Yayınlanmamış
  Sempozyum Tebliği)

 228. Şükran Vahide, Modern Çağda Cihad: Bediüzzaman Said Nursî’nin Cihad Yorumu, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 229. Taha Akyol, İslâmın Düşünce, Siyaset ve Terakki Krizinde Said Nursî’nin Yeri, Panel I-İslâm
  Dünyasında Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1992.

 230. Taha Çağlaroğlu, Kainat Rahlesinde Bir Gezinti, Köprü, Sayı: 55/Yaz 1996.

 231. Tahsin Gülhan, Felsefi Arkaplanıyla İnsan ve Anlam Merkezli İlerleme, Köprü, Sayı:
  59-60/Yaz-Güz 1997.

 232. Tahsin Gülhan, Seküler Temele Dayanan Modern Yönetime Eleştirel Bir Yaklaşım, Köprü, Sayı:
  51/Yaz 1995.

 233. Ümit Alparslan, Bir Model Olarak Medresetüzzehra Projesi, Köprü, Sayı: 68/Güz 1999.

 234. Ümit Şimşek, Risale-ı Nur’da Tefekkür Üslûbu, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni
  Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 235. Ümit Şimşek, Risale-ı Nur’dan Esmâ Parıltıları, İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden
  Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursi (Milletlerarası Sempozyum Tebliğleri), Yeni Asya Yayınları, İstanbul
  1992.

 236. Wolf. D. Ahmed Aries, Modernliğe Meydan Okuma Olarak Said Nursî’nin Tavrı, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 237. Yrd. Doç. Dr. Davut Aydüz, Risale-ı Nur’da Tebliğ ve İrşâd, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 238. Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül, Risale-ı Nur Açısından İnsan Problemlerine Kur’ani Çözümler,
  (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 239. Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki, Kur’an ve İrşad Tarzı, (Yayınlanmamış Sempozyum Tebliği)

 240. Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak, Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Mehdilik Meselesi, Uluslararası
  Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 241. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Bediüzzaman Said Nursî ve İttihad-ı İslâm Mefkûresi,
  Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

 242. Yrd. Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım, Risale-ı Nur’un Poetik Özelliği, Uluslararası Bediüzzaman
  Sempozyumu 3, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1996.

Tezler

 1. Mehmed Refii Kileci, Said Nursi’nin Eserlerinde İ’caz-ı Kur’an, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.

 2. Murat Ergin, Çağdaş İslam Akımlarından Risale-i Nur Hareketine Sosyolojik Açıdan Bir Bakış,
  Doktora Tezi, Harran Üniversitesi.

 3. Musa Koçar, Said Nursi ve Kelami Görüşleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.

 4. Ali Mermer, Aspects Of Religuous Idendity: The Nurcu Movement in Turkey Today, Doktora Tezi, Marmara
  Üniversitesi.

 5. Miktat Erktaş, Eğitim Tarihinde “Mektubat” Metodu/The Method Of “Mektubat” Throughout
  Educational History, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.

 6. Nurcu Cemaatine Mensup Kişilerin Dini Düşünce, Duygu ve Davranışları , Yüksek Lisans Tezi,
  19 Mayıs Üniversitesi.

 7. Ahmet Aytaç, Said Nursi’nin Peygamberlik Anlayışı/The Conception Of Prophethood in Said Nursi,
  Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi

 8. Murat Ergin, Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi.

 9. Said Yetim, Bediüzzaman’ın Eğitim ve İrşad Metodu, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi,

 10. Nurullah Abalı, Said Nursi’de Müslüman-Hırıstiyan Diyaloğunun Sosyolojik İncelenmesi, Yüksek
  Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

 11. Abdi Çiftçi, Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Yönü, Yüksek Lisans
  Tezi, Marmara Üniversitesi.

 12. Abdülkadir Harmancı, Klasik Kelam Problemleri Açısından Nur Risaleleri, Yüksek Lisans Tezi,
  Marmara Üniversitesi.

 13. Şener Şahin, Risale-i Nurların Yeni İlm-i Kelam Çalışmalarındaki Yeri, Yüksek Lisans Tezi,
  Uludağ Üniversitesi.

 14. İbrahim Mazman, Karşılaşımdan Entelektüel Etkileşime İslam Geleneği ve Modernlik/Islamic
  Tradition And Modernity From, Confrontation to Intellectural Interaction, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ.

 15. Şakir Turan, Bediüzzaman Said Nursi ve Türkler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.

 16. Sevim Erkan, Toplumsal Değişmeler Karşısında Tavır Belirlemede Dini Gruplar—Fethullah Gülen
  Cemaati, Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi.

 17. Kadir Pazarlıklı, Risale-i Nur’da Nübüvvet Silsilesi ve Felsefe Silsilesi, Lisans Tezi, Ankara
  Üniversitesi.

 18. M. Sıddık Dursun, Risale-i Nur Külliyatından Sünuhat, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 19. Nevzat Battal, Risale-i Nur Külliyatından Muhakemat, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 20. Celal Sayman, Risale-i Nur Hadisleri, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 21. Alaaddin Gürbüz, Bediüzzaman Said Nursi’nin Sünnet Anlayışı, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 22. A. Uğur Akpolat, Bediüzzaman’ın Tasavvufi Görüşleri, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 23. Emine Çamlıca, Bediüzzaman’ın Fatiha Tefsirinde Kendine Özgü Yorumları, Lisans Tezi, Ankara
  Üniversitesi.

 24. Cahit Aksoy Said Nursî’nin Kur’ân Anlayışı ve Tefsir Yöntemi, Lisans Ankara Üniversitesi

 25. Ahmet Ateş, Nübüvvetin Medeniyete Etkisinin Risale-i Nur’dan İncelenmesi, Lisans Tezi, Ankara
  Üniversitesi.

 26. Mustafa Erdem, Bediüzzaman Said Nursi’nin Kelami Görüşleri, Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

 27. Arif Vural, Risale-i Nurda Fıkhi Hükümler ve Hikmetleri, Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi.

 28. S. Zihni Şen, Bediüzzaman’da Cemiyet Görüşü, Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi.