Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Medenî İnsan ve Toplum Anlayışı – Nimet Demir

 

 

Özet

Medeniyetten söz etmek çok geniş ve kapsamlı bir alana girmeyi gerektirir. Bu alanda zaman, mekân, insan, evren ve metafizik bulunmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin medeniyet anlayışını ele almak, Bediüzzaman’ın tüm bu alanlarda ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerini irdelemeyi zorunlu kılar. Bu tarz kapsamlı bir çalışmanın altına uzmanlardan oluşan bir heyet ancak girebilir. Biz bu çalışmamızda Bediüzzaman’ın medeni insan ve toplum tasavvurunu ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler
medeniyet, bedevilik, medeni insan, medeni toplum, esma-i hüsna

 

 

 

Abstract

Talking about civilization requires considering a very wide and a comprehensive area. The area contains time, place, man, universe and metaphysics. Considering Bediüzzaman Said Nursi’s understanding of civilizations necessitates an investigation of the views and thoughts about these issues put forward by him. Only a committee of specialists can assume such a comprehensive task. We will exclusively deal with Bediüzzaman’s notion of civilized man and civilized society in this study.
Key Words
Civilization, nomadism, civilized man, civilized society, beautiful names of Allah.