Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Mana- i Harfi ile Medeniyetin Ontolojik Temellerine Bir Bakış – Dr. Hakan Yalman

 

 

Özet

Medeniyetin kaynağı ile ilgili genel felsefi yaklaşımlar daha çok olayın mülk yönü ya da maddi alemle ilgili bağlantılarını ortaya koyarken, gelişimindeki arka plan çoğunlukla fark edilmemektedir. Medeniyetlerin ortaya çıkış sürecinde sebep sonuç bağlantıları ile birlikte varlığın başlangıcından itibaren devam eden bütünün gözetildiği üst düzey kontrol diyebileceğimiz İlahi kontrol de nazara alınmalıdır. Varlık ve yaratıcı bağlantısından uzak bir varlık algısı; bilimin, eşyanın hakikatinden uzaklaşması sonucunu doğurmaktadır. Bu çalışmada tevhit nazarı ile şekillenen bir medeniyet tanımının imkanları araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Medeniyet, Kuran medeniyeti, mana-i harfi, tevhid, küllileşme

 

 

 

Abstract

While the general philosophical approaches to the source of civilization try to identify the connections concerning its material side, the background underlying its development is often disregarded. While considering the appearance process of civilizations, alongside the cause-effect relations, also the divine control which we can define as the overall superordinate supervision prevailing from the beginning of existence must be taken into account. A perception of existence isolated from existence-Creator connection will cause the science to get away from the reality of things. This study will search for a possible definition of a civilization formed within a unitary outlook.
Key Words
Civilization, Quranic civilization, indicative meaning, unity, generalization