Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Nev-i beşere rahmet olan Kur’ân, ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder – Bediüzzaman Said Nursi