126. Sayı | Bahar 2014 | Toplumsal Hareketler ve Bir Arada Yaşama

 
 • Birlikte Yaşama Kültürü

  The Culture of Living Together Giriş Kültür, eskilerin deyimiyle hars, bir toplumda hayatî önem taşıyan temel örfî unsurların başında gelir. Çünkü toplumlar kültürleriyle kimliklerini sürdürebilirler. Kültür için birçok tanım yapılmış […]

   
 •  
 • Şefkat Sırrı ve Müsbet Hareket

  The Secret of Compassion and Positive Action Giriş Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (asm) ve müminlerin en önemli vasıflarından birisinin de şefkat olduğu bildirilir. Peygamberimiz (asm) kendisinde tecelli eden bu şefkat […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazaratında Adalet Yaklaşımı

  Approach to Justice in Bediüzzaman Said Nursi’s Münazarat ‘The Debates’ Giriş Genel anlamda “bir şeyin gerçek yerine konulması” olarak tarif edilen “adâlet” kavramı Arapça a-de-le kökünden gelir. Denk olmak, birbirine […]

   
 •