126. Sayı | Bahar 2014 | Toplumsal Hareketler ve Bir Arada Yaşama

 
 • Şefkat Sırrı ve Müsbet Hareket

  The Secret of Compassion and Positive Action Giriş Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (asm) ve müminlerin en önemli vasıflarından birisinin de şefkat olduğu bildirilir. Peygamberimiz (asm) kendisinde tecelli eden bu şefkat […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazaratında Adalet Yaklaşımı

  Approach to Justice in Bediüzzaman Said Nursi’s Münazarat ‘The Debates’ Giriş Genel anlamda “bir şeyin gerçek yerine konulması” olarak tarif edilen “adâlet” kavramı Arapça a-de-le kökünden gelir. Denk olmak, birbirine […]

   
 •  
 • Münazarat’ta Kürtler, Ayrılık veya Onurlu Birliktelik

  Kurds, Separation or an Honorable Union in Münazarat ‘The Debates Giriş Bu toprakların insanları yüzyıllardır hürriyet, adalet, insan hakları ve demokrasi sorunlarıyla beraber yaşamışlardır. Bu temel problemlerin bir türlü aşılamaması […]

   
 •